Springfield
Vi är en Stockholmsbaserad investerare som två gånger om året investerar upp till 500 000 per bolag i 7-10 bolag. Vi arbetar med bolagen i vårt acceleratorprogram och kan därefter investera upp till 10 miljoner kronor i bolagen i en liten A-runda.

Nyheter om "Springfield"