Qapital
Qapital är en mobil banktjänst som kombinerar sociala funktioner och spelinspirerat, automatiskt sparande med traditionella produkter som bankkort och sparkonton. Med devisen “Save small. Live large” vill de hjälpa människor att spendera smartare och spara enklare.

Nyheter om "Qapital"