Packbud
Digital plattform som kopplar ihop privatpersoner och företag med transportfirmor. På så sätt kan de utnyttja sina lastutrymmen bättre.

Nyheter om "Packbud"