Oden Technologies
Gör dumma fabriker smarta. Kopplar på en hårdvara till fabriks-enheternas maskiner och startar insamling av data kring produktionen.

Nyheter om "Oden Technologies"