Keyflow
Kommunikationssystem för nattklubbsarrangörer och deras gäster. Användarna ska kunna köpa gästlisteplatser, vip-rumsplatser och drinkbord på de anslutna nattklubbarna. Samtidigt har klubbarna och deras dörrvakter särskilda appar för att hantera förfrågningar från gästerna.

Nyheter om "Keyflow"