Imagimob
Har utvecklat en mjukvara som med hjälp av sensorer kan identifiera och lagra data om människors rörelsemönster och kroppsspråk.

Nyheter om "Imagimob"