Cloapp
Har tagit fram appen Closr – en uppdaterad och bredare adressboken för mobiltelefonen.

Nyheter om "Cloapp"