H&D Wireless går till börsen – ska noteras innan jul

H&D Wireless Internet of things

Direkt / Breakit

H&D Wireless som bland annat jobbar med inomhuspositionering ska noteras på First North inom kort.
"Det behövs mer pengar" säger vd:n i ett pressmeddelande.

I samband med noteringen genomförs en företrädesemission på 24 miljoner kronor och listningen på First North planeras "före jul".

Bolaget skriver om emissionen i ett pressmeddelande på måndagen.

"Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot vad som händer i marknaden just nu", säger Pär Bergsten, vd och grundare.

Listningen har skjutits upp i olika omgångar. Bolaget har tidigare tagit in pengar bland annat från Blasieholmen Investment Group.

"De pengarna är inte slut, men det behövs mer", säger Michael Lindström på Göteborg Corporate Finance med hänvisning till att First North kräver att verksamheten är finansierad i tolv månader framåt.

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare åt H&D Wireless och har satt ett preliminärt datum för första handelsdag men nöjer sig för närvarande med att säga att det blir "före jul".

Styrelsen har nu beslutat om emissionen med bemyndigande från stämman den 29 september. Upp till 3 miljoner B-aktier till teckningskursen 8 kronor kan tillföra bolaget som mest 24 miljoner kronor. Bolaget har fått garantier och teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av emissionsbeloppet. 21,8 miljoner kronor är garantier och cirka 1,5 miljoner är teckningsförbindelser.

14 befintliga aktier oavsett serie berättigar till teckning av tre nya B-aktier. Teckningsperioden är 24 november till och med 8 december.

H&D Wireless grundades 2009 och verkar inom maskin-till-maskin, M2M, och Internet of Things, IoT.

Läs fler artiklar
LÄS MER