Sök

Ny brakförlust för Urb-it – som dubblar omsättningen till 200.000 kronor

Urb-it

Lage Jonason är huvudägare i Urb-it.

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Urb-it fortsätter att redovisa stora förluster.

Den förlusttyngda leveranstjänsten Urb-it, som noterades på Nasdaq First North den 7 juli, fortsätter att blöda pengar.

E-handelsbolaget Urb-it, som vill levererar varor köpta på nätet med hjälp av cykelbud, redovisar ett rörelseresultat på -28,0 miljoner kronor (-15,6) för det tredje kvartalet. Nettoresultatet landade i sin tur på på -28,1 miljoner kronor (-15,6).

Nettoomsättningen – alltså bolaget faktiska intäkter – uppgick till 0,2 miljoner kronor. De totala intäkterna, som bland annat innefattar arbete för egen räkning, minskade till 6,4 miljoner kronor (6,5).

"Som tidigare meddelats gjordes med början i augusti en upprensning av kostnaderna (främst personal och IT-konsulter) och generellt har en allt större restriktivitet skett på utgiftssidan. Vi kommer framgent se allt bättre effekter av detta arbete", uppger vd Lage Jonason i delårsrapporten.

"Intäkterna förväntas ta bättre fart under innevarande kvartal, som en följd av ett tillräckligt antal retailers och omfattande marknadsföring", tillägger han.

Exakt hur lång vägen är till break-even i de tre städerna Stockholm, Paris och London är en fråga som bolaget avser att återkomma till i bokslutskommunikén den 21 februari.

"Kostnaderna för verksamheten vid huvudkontoret (teknikutveckling) och vid de tre operativa enheterna (Paris, Stockholm, London) har under årets första nio månader varit höga. Under innevarande kvartal förväntas dock äntligen intäkterna ta bättre fart, som en följd av ett tillräckligt antal retailers och omfattande marknadsföring", skriver Lage Jonason och fortsätter:

"Ingen blir profet i sitt fädernesland, heter det. I kontrast mot en senfärdighet i Stockholmsmarknaden lyser Paris som det stora ljuset och så även London."

I rapporten konstaterar han vidare:

"Kostnaderna de första nio månaderna var närmare 100 mkr och intäkterna var mycket små".

Urb-it backas upp av en rad tunga finansmän som Erik Penser, Tommy Jacobson och Erik Mitteregger. 

Läs mer