Riksbankens plan: E-kronan kan få både kort och konto

RiksbankenE-kronaFintech Stockholm 2017

Cecilia Skinglsey, vice riksbankschef. Foto: Jonas de Lange

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Vice riksbankschefen Cecilia Skingsley gav senaste nytt om framtidens valuta.

I november 2016 sedan släppte vice riksbankschef Cecilia Skingsley en riktig bomb i Fintechsverige. Riksbanken skulle utreda möjligheten för att införa en egen helt digital valuta. En ”e-krona".

Nyheten presenterades på Breakits och Finanslivs event Fintech Stockholm.

Även i år deltog Cecilia Skingsley på eventet. Den stora frågan var givetvis hur det har gått med e-kronan.

“Det här är en tvåårig öppen förstudie, vi har inte bestämt något”, sa vice-riksbankschefen från scenen.

Hon gav ändå några indikationer på hur e-kronan kan se ut – eller i alla fall var den ska finnas. I sin förstudie tittar Riksbanken på två parallella lösningar. Ett registersystem och ett värdesystem.

Från scen presenterar Cecilia Skingsley lösningen som ett konto hos Riksbanken och ett slags laddningsbart plastkort, i stil med vanliga busskort.

“Det handlar om att om vi inför e-kronan vill vi göra den brett tillgänglig. Då behövs någon form av kontostruktur för befolkningen. Men sedan kan det också finnas tillfälliga besökare som måste kunna betala och hantera e-kronor. Då är det naturligt att man har någon form av laddningsbart kort”, säger hon efter sitt framträdande.

Är det just ett plastkort det handlar om?
“Nej, plastkort är det vanligaste just idag med hur vi betalar men om det blir så i framtiden att vi bara betalar med fingeravtryck eller appar så är det klart att då måste gränssnittet för e-kronor anpassa sig".

Läs mer