Ökad förlust för Zennström-backade Clean Motion

Clean Motion Elbilar
Ökad förlust för Zennström-backade Clean Motion

Direkt / Breakit

De vill sätta nästa generations fordon på kartan. Så går det för startupen Clean Motion.

Deras trehjuliga elmoppar, eller poddar, har under hösten synts på Stockholms gator. Elfordons-startupen Clean Motion har levererat fordonen till huvudstadens senaste taxi-utmanare Bzzt

Clean Motion har bland andra Skype-grundaren Niklas Zennström som tidig investerare, och bolaget handlas i dagsläget på First North. Under det tredje kvartalet nådde Clean Motion en omsättning på 0,8 miljoner kronor (1,0) medan rörelseresultatet var -1,6 miljoner kronor (-0,9).

Det framgår av bolagets delårsrapport som presenterades på tisdagskvällen.

"Det är svårt att uppskatta tidsåtgång för att bygga samarbete i Asien. Vad gäller förhandlingar med vår industriella part så måste jag återigen meddela att det tar längre tid än beräknat. Dock har förhandlingar fortskridit positivt. Vi inväntar fortfarande motparts styrelsebeslut samt myndigheters godkännande innan slutgiltigt avtal kan undertecknas", uppger vd Göran Folkesson i delårsrapporten.

"Bedömningen är dock att vi kommer att kunna genomföra en riktad emission innan årets slut i enlighet med den expansions- och finansieringsplan som presenterades i september", tillägger han.

"Våra huvudägare (inkluderat undertecknad) är mycket positiva och har åtagit sig att utöka bryggfinansieringen till totalt 6 miljoner kronor om behov uppstår för att föra affären i hamn", heter det vidare.

Läs fler artiklar
LÄS MER