6 handfasta tips – så förebygger du sexism på din startup

Breakit - 6 handfasta tips – så förebygger du sexism på din startup
Linda Waxin, grundare av Matching ID, berättar hur man kan förebygga sexism på jobbet. Foto: Pressbild samt Fredrik Sandberg/TT.
Erik Wisterberg
Erik Wisterberg
Reporter

Breakits granskning satte ljuset på sexism, trakasserier och grabbig kultur i tech-Sverige.
Här är en snabb guide till hur du kan skydda ditt företag från en unken kultur.

Erik Wisterberg
Erik Wisterberg
Reporter

Vid sidan om övergrepp och trakasserier finns den mer subtila sexismen. Den kan vara svår att få syn på, eller helt enkelt blivit normaliserad.

När Breakit efterlyste kvinnors berättelser från den svenska techscenen var en vanlig första reaktion ”nej, jag har aldrig blivit utsatt för något kränkande”.

Men i många fall dröjde det inte många sekunder förrän berättelserna kom.

Vill du veta mer om hur vardagen ser ut – läs vårt stora dokument där 24 kvinnor delar med sig av sina upplevelser. Det handlar om allt från regelrätta sexuella trakasserier till upplevelser av en allmän grabbig och sexistisk kultur.

I svallvågorna av #metoo-uppropet har säkert en och annan företagsledare funderat på hur det ser ut på det egna bolaget. Och kanske än mer viktigt: Hur undviker man att en sexistisk företagskultur uppstår?

”Ditt rykte som arbetsgivare och uppdragsgivare är en av dina viktigaste konkurrensfördelar i slaget om de bästa talangerna. Ju tidigare du förstår att talang i dag har sina sätt att kolla upp ert bolag, ert bolags kultur och ledarskap, desto bättre kommer du stå dig i konkurrensen”, säger Linda Waxin, medgrundare och vd för talent-tech-bolaget Matching ID.

Hon har ett förflutet som vd för en stor pr-byrå – och bjuder Breakits läsare på ett par handfasta tips för att förebygga en sexistisk företagskultur.

1. Se över maktfördelningen

Har du personer som identifierar sig som kvinnor i ägargruppen, styrelse och ledningsgrupp? Ägarna sitter på den yttersta makten och är därför väldigt viktiga när det gäller avgöranden kring vad som är okej eller inte okej på ett företag. Likaså styrelse och ledning. 

Företagskulturen fortplantar sig därifrån och maktfördelning är ett enkelt sätt att motverka grabb- eller gubbkultur. Det ger inga garantier men det är ett steg på vägen, inget företag bör vilja riskera sitt företagsvärde och goda renommé genom att riskera blinda fläckar värderingsmässigt. 

2. Låt värderingar styra rekryteringen

Ställ krav på HR/rekryteringsbolag att redan här försöka sortera ut sexismtendenser, speciellt på ledarnivå. Sägs det inte finnas verktyg eller metoder för detta, be dem uppfinna det. Det är på tiden.

3. Nolltolerans i toppen

Inför nolltolerans bland dina befintliga ledare. Utbilda dem så att de fattar. Ha sedan absolut nolltolerans på ledarnivå, det är bättre att verka politisk korrekt än att riskera en rutten kultur, eller ens upplevelsen av en rutten kultur.

4. Skapa utrymme för diskussion

Genom att diskutera frågan, till exempel nu när den är aktuell då problem på andra företag är på tapeten (som Uber tidigare i år eller med #metoo), kan fyra slag vinnas.

Ni kan:

• Visa att ni tycker att det är en viktig fråga att jobba förebyggande med.

• Få in bra förslag på hur ni kan förändra och förebygga på just ert företag,

• Göra medarbetare mer medvetna och på så sätt förhindra sexism.

• Öppna upp för att utsatta ska våga berätta om det ändå händer.

5. Skapa sätt att berätta

Om det är en person med makt över ens vardag som är den som kränker, hur lyfter en utsatt person frågan då? Se till att medarbetarna vet vem de kan vända sig till om närmaste chef inte är ett alternativ.

6. Reagera respektfullt

Om någon berättar: Utgå ifrån att den utsatta känner sig väldigt kränkt, på gränsen till förtvivlad. Det är med mycket stor sannolikhet väldigt jobbigt att berätta. Var medveten om vilka trösklar ”skuld och skam”-strukturer byggt upp under århundranden samt hur tystnadskultur skyddat och skyddar de som kränker snarare än de som kränkt under mycket lång tid.

Om den här personen ändå är beredd att riskera, både sin integritet och ställning. Reagera då därefter. Visa respekt.

Läs fler artiklar
LÄS MER