Greater Than får in 25 miljoner kronor från Handelsbanken Fonder och Mangold

Finwire / Breakit

Utvecklar teknik för uppkopplade bilar.

Greater Than, som utvecklar teknik för uppkopplade bilar, har tagit beslut om en kontantemission på 25 miljoner kronor som riktar sig mot Handelsbanken Fonder och Mangold Fondkommission. Emissionen innebär en utspädningseffekt på cirka 9,5 procent för befintliga aktieägare.

Teckningskursen är satt till 28 kronor per aktie och avser totalt 892 858 aktier, enligt ett pressmeddelande.

Handelsbanken Hållbar Energi tecknar sig för 10 miljoner kronor medan Handelsbanken Microcap Sverige tar en lika stor del. Mangold Fondkommission, som också är finansiell rådgivare, investerar 5 miljoner kronor.

Greater Than beskriver att den riktade emissionen är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att genomföra en kapitalanskaffning för att möjliggöra ökade försäljningsinsatser.

Aktien handlas idag kring 30 kronor på Nasdaq First North.

Läs fler artiklar
LÄS MER