Sök

Hon slog larm om närgången chef på King – tvingades bort

King

Den 41-åriga kvinnan kom i konflikt med en närgången chef. Foto: Istock samt pressbild från King.com.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

King betalade en kvarts miljon kronor till en kvinnlig före detta anställd, kan Breakit avslöja.
Hon uppger själv att bakgrunden till konflikten bottnade i hennes motstånd mot en alltför närgången chef.
"Någon behövde säga ifrån", säger den före detta King-anställda kvinnan till Breakit.

I dag publicerar vi ett stort antal vittnesmål om villkoren för kvinnor i tech-Sverige. Det handlar om deras egna berättelser – rakt ur verkligheten. 

Som ett led i vår granskning har vi på Breakit sökt hos myndigheter och domstolar i jakt på ett svar. Det är där man hamnar när saker går riktigt fel på en arbetsplats.

Ett fall sticker ut, och om det ska vi nu berätta för er. Precis som i många av de vittnesmål som finns i vårt stora dokument är det inte fråga om sexuella övergrepp, eller grova sexuella trakasserier. Istället är det frågan om hur man som kvinna i vardagen bemöts på sin arbetsplats.

Det handlar om hur King – bolaget som står bakom världssuccén Candy Crush – stämdes av en kvinnlig anställd och fick betala ut över en kvarts miljon kronor till henne.

Själv berättar kvinnan att hon slog larm om en manlig chefs närgångna beteende mot henne, och andra anställda.

"Han borrade in sitt ansikte i min hals när han kramades. Det kändes oerhört intimt och obehagligt. Det var ett sätt för honom att visa sin makt", säger den före detta King-anställda som vill vara anonym.

Hon är i dag 41 år gammal, och fortfarande sjukskriven. Hon har bara kunnat jobba sex månader under de senaste två åren.

Hon är märkt av psykisk stress efter en period på King där hon upplever att hon blev utsatt för påhittade anklagelser efter att ha tagit strid mot en chef som var alltför fysiskt närgången mot henne och kollegor.

"Det var en kampanj för att få bort mig. Dessa anklagelser var så långt från verkligheten", säger hon.

***

King är ett sant svenskt succébolag. Spelbolaget grundades 2003 i Stockholm av Sebastian Knutsson, Thomas Hartwig, Lars Markgren, Patrik Strymne samt italienaren Riccardo Zacconi.

Hösten 2015 köptes King, då världsberömt för det oerhört beroendeframkallande mobilspelet "Candy Crush", upp för 50 miljarder kronor av Activision Blizzard.

Ungefär samtidigt pågick en infekterad strid på en av bolagets svenska studios, som slutade med att en kvinnlig anställd skulle möta sin gamla arbetsgivare i domstol och lämna bolaget.

Det hela började ett par år tidigare. Kvinnan upplevde att en nyanställd hög chef betedde sig på ett obehagligt sätt. Han var fysisk.

"Han ville gärna lägga handen på ens arm när man pratade, och skulle alltid kramas. Det var först ingen jättestor grej, men det var sättet han gjorde det på som var obehagligt".

Istället för att hålla huvudet rakt fram vid en kram valde chefen att vände sitt ansikte in mot halsen, berättar hon. Han "passade på" att komma nära, var upplevelsen hos den kvinnliga anställda.

Hon började prata med kollegor, som vittnade om liknande saker.

Förskolebarn får idag lära sig en effektiv ramsa. De säger "stopp – min kropp", för att lära sig själva och sina kompisar att fysisk närhet alltid sker på ens egna villkor. King-kvinnan ville också råda över sin egen kropp. Hon berättar att hon frågade om råd från bolaget HR-ansvarige om hur hon kunde få göra just det på sitt arbete.

"HR-personen tyckte att jag skulle prata med chefen ifråga om det. Så jag gjorde det nästa gång det hände, men han bara skrattade bort det".

På ett stormöte gjorde chefen det igen, berättar King-kvinnan.  

"Han visste att jag absolut inte tycker om det, men valde att göra det ändå inför alla. Det var som en hund som kissar in sitt revir".

Den före detta King-anställda berättar också att chefen varit närgången mot andra kvinnliga medarbetare, personer vars karriär han haft makt över. Han ska bland annat ha börjat massera en kvinnas fötter under en firmafest, och lagt sin hand på svanken på en annan kvinna för att "dra henne till sig".

Kvinnan uppger också att hon uppmärksammat ledningsgruppen på beteendet. Sen började problemen.

***

Varningen kom i november 2015. Den var inte riktad mot chefen, utan mot den kvinnliga anställda. Varningen har fyra huvudpunkter: Brister i kommunikationen, oacceptabelt beteende, undanhållande av information och samarbetssvårigheter.

"Summan av detta beteende är inte i linje med Kings värderingar av att ha en öppen och ödmjuk kommunikation samt att bidra till en rolig och vänskaplig miljö", står det i den skriftliga varningen som Breakit har tagit del av.

King-kvinnan berättar att den lästes upp för henne "med ett leende" av chefen själv, trots att hon formellt rapporterade till en annan person. Varningen slutar med ett hot om uppsägning på grund av brott mot anställningskontraktet.

"Det var som att de pratade om en annan människa, jag kunde knappt ta in det", säger hon.

Anklagelserna i varningen är allvarliga. Där påstås att kvinnan har mobbat kollegor, haft ett kontrollerande beteende och skällt ut medarbetare för småsaker.

Hon ska ha brutit mot Kings anti-mobbningspolicy och diskrimineringspolicy. Det mesta är påhittat, påstår kvinnan själv.

Det finns också en till botten i denna historia. Det hade skurit sig rejält mellan den närgångne chefen och henne.

• Bakgrunden var, enligt kvinnans uppgifter, en konflikt som bottnar i att en av hennes egna underlydande medarbetare hade erbjudits ett jobb som assistent till chefen. 

• Kvinnan trodde att den anställde ville tacka nej. Detta var ett stort missförstånd, fick hon snart veta. I själva verket hade den anställde själv sökt tjänsten.

• Detta utvecklades till en konflikt, där chefen undrade om kvinnan anklagade henne för att ljuga.

"Jag bad om ursäkt för detta när jag förstod, men han satte igång en kampanj för att bli av med mig. Han slutade helt att prata mig efter det", säger kvinnan och fortsätter: 

"Han kallade senare in mig till ett möte där han sade att han skulle prata med min chef och se till att jag blev avskedad". 

***

När den formella varningen kom i november 2015 valde King-kvinnan att vända sig till facket. Samma kväll brast det för henne mentalt. Hon kunde inte gå tillbaka till jobbet.

"Jag kraschade totalt. Jag kom till en punkt då det inte gick längre. Jag hade så svårt att förstå att man ville göra sig av med mig för att jag stod upp mot honom. Det var uppenbart att de ville skrämma mig till att säga upp mig". 

King ska enligt kvinnans juridiska ombud krävt bevis för hur hon hade skött sitt jobb på vissa datum, och ska ha använt loggad data från mejl och inpasseringssystem emot henne.

Facket menade att King genom detta hade begått flera lagbrott. Tillsammans med kvinnan drog LO-TCO Rättskydd King svenska dotterbolag Midasplayer inför domstol med en stämningsansökan.

Kravet: 220.000 i skadestånd för brott mot Lagen om anställningskydd och Personuppgiftslagen.

"Bolaget har utövat trakasserier mot XX. Bolagets agerande ligger uppenbart utanför vad som kan accepteras på en arbetsplats. Bolagets agerande har varit sådant att det förr eller senare skulle ha lett till att XX nödgats att säga upp sig själv", står det i stämningsansökan som lämnades in av LO-TCO rättsskydd för kvinnans räkning.

Där framgår även tydligt bakgrunden med hennes motstånd mot chefens fysiska beteende.

King bestred allt. Deras inställning, som framkom i varningen, var att kvinnan betett sig oacceptabelt och grovt misskött sitt arbete. Det var alltså två diametralt motsatta berättelser som rätten skulle få ta ställning till.

Våren blev till sommar, och sedan höst. I september 2016 möttes parterna i rätten för en muntlig förhandling. Det skulle aldrig bli utrett vem som egentligen hade rätt. King såg tillfället att lösa saken genom att erbjuda en summa pengar – kvinnan valde att acceptera.

De förlikades.

Innehållet i förlikningar är ofta hemligt. Men denna tvist är ett undantag. Förlikningen blev fastslagen i domstolens dom.

”Midasplayer ska till lösande av tvisten, i ett för allt, betala 268.488 kronor till XX”.

För kvinnan var det en slags upprättelse, även om förlikningen också innebar att hennes anställning formellt avslutades. 

"Jag ville att King, antingen med ord eller pengar, skulle bekräfta att de gjort fel. Jag kände att jag var tvungen att acceptera om King kom med ett rimligt bud, för min egen skull och för mina barns skull. Med min psykiska hälsa då klarade jag knappt min vardag", säger hon.

Det ska poängteras att det är svårt för en utomstående att bedöma vem som har haft rätt.

Det vi vet med säkerhet är att King för ett år sedan betalade över en kvarts miljon kronor till en kvinnlig före detta anställd som säger sig ha slagit larm om en närgången manlig chef.

Breakit har sökt King för en intervju, exempelvis med bolagets HR-chef. Vi har även skickat specifika frågor via mejl. King har valt att svara med detta uttalande: 

"Vår policy är att inte kommentera individuella fall, dock fasthåller vi vår position som återfinns i domstolshandlingarna och bestrider alla anklagelser om trakasserier och annat olagligt agerande som denna tidigare medarbetare framställt.

På King är vi måna om att främja en företagskultur som präglas av mångfald och jämställdhet, och vi sätter alltid våra medarbetare i första rummet. Vi tar alla sorters anklagelser på största allvar och ser till att utreda varje misstanke om trakasserier och andra brott på arbetsplatsen." 

Fotnot: Breakit har valt att utelämna kvinnans namn eftersom hon vill vara anonym. Även chefen som, enligt kvinnan, var alltför närgången anonymiseras, eftersom vi bedömer att publicitetsskadan för honom vore för stor i förhållande till hans maktposition. 

Läs mer