CybAero vill få in 50 miljoner kronor i företrädesemission

CybaeroDrönare

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Drönarbolaget Cybaero vill fortsätta utvecklas och vill därför ta in upp till 50 miljoner kronor vid en nyemission.

CybAero kallar till extra bolagsstämma den 14 november för att fatta beslut om en företrädesemission som ska dra in mellan 45 och 50 miljoner kronor till bolaget.

Emissionen beskrivs vara säkerställd till cirka 34 miljoner kronor via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

"Bolaget söker i denna företrädesemission cirka 45-50 miljoner kronor för att kunna fokusera på att stänga affärer i närtid och fortsätta utveckla sitt helhetskoncept och serviceverksamhet, Air Services", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Villkoren i den föreslagna företrädesemissionen innebär att aktieägarna får teckna sig för två units för varje befintlig aktie. En unit består av en ny aktie samt en teckningsoption. Teckningsperioden löper mellan den 20 november till den 7 december.

Pre-money värderingen ligger på cirka 23,2 miljoner kronor. Aktieägare som inte väljer att delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 67 procent, skriver Cybaero, men poängterar att det går att kompensera sig för det genom att sälja sina teckningsrätter.

Läs mer