Annonssamarbete med Cederquist

”Vi ska ta in finansiering – vad bör vi tänka på när vi förhandlar finansieringsavtal?”

Kajsa Morawetz på advokatbyrån Cederquist.

Christopher Lembke

Kommersiell redaktör

Slarvigt förhandlade finansieringsavtal kan sätta käppar i hjulet för den framtida verksamheten. I den här månadens fråga ger Kajsa Morawetz från advokatbyrån Cederquists finansieringsgrupp några tips på vad man bör tänka på vid avtalsförhandlingen.

FRÅGA: Jag driver en startup som säljer barnkläder via en webbshop. Affärerna går bra och vi har fått finansiering. Vi ska snart få ett finansieringsavtal på plats och undrar vad vi bör tänka på inför avtalsförhandlingen?

SVAR: Det finns flera viktiga aspekter att beakta när ni ska förhandla ert finansieringsavtal med en långivare oavsett om det rör sig om en bank eller annan typ av investerare som lånar ut pengar. Här nämns några saker ni bör tänka på.

1. Begränsa säkerhetspaketet

Att ställa säkerhet över tillgångar – exempelvis aktier, företagsinteckningar, varumärken eller patent – innebär i praktiken att långivaren har rätt att tillgodogöra sig värdet av den egendom som har pantsatts för att få betalt för sina krav. Tänk då på detta:

  • Analysera eventuella kostnader. En vanlig typ av säkerhet är företagsinteckningar, en säkerhetsrätt som ger ett bolag möjlighet att använda sin rörelseegendom – exempelvis ett varulager – som säkerhet. Om det inte redan finns företagsinteckningar uttagna i ert bolag måste en stämpelskatt om 1 procent på inteckningens belopp betalas. Avgifter för registrering av varumärken och patent kan också krävas i samband med att sådana typer av tillgångar pantsätts.
     
  • Lägg inte alla ägg i samma korg. När ni väl har pantsatt en tillgång finns det möjlighet att pantsätta samma tillgång igen till en annan/senare långivare (andrahandspanthavare) genom en andrahandspantsättning. En sådan typ av pantsättning är dock inte lika attraktiv eftersom andrahandspanthavaren inte kan tillgodogöra sig värdet av den egendom som har pantsatts förrän efter det att den första långivaren har fått betalt för sina krav. Om ni inte är beredda att lösa det ursprungliga lånet i förtid – något som ofta är förenat med kostnader – och det finns behov av ytterligare finansiering bör ni överväga vilka säkerheter som ställs vid det första lånet för att inte urvattna ert bolags kreditvärdighet. Tänk också på att villkoren i ert första lån kan göra att ni är begränsade att ta upp ytterligare finansiering.


2. Begränsa ansvaret under borgensåtaganden

För att ni ska få finansiering krävs ofta borgensåtaganden vilket innebär att någon tar på sig ansvaret för er skuld. Nedanstående punkter bör övervägas innan ett borgensåtagande ställs.

  • Begränsa ansvaret under ett borgensåtaganden genom en enkel borgen. En enkel borgen innebär att långivaren först och främst måste försöka få betalt från låntagaren, det vill säga ert bolag som driver webbshoppen. Det innebär att det ska konstaterats att ert bolag inte har någon utmätningsbar egendom kvar. Först därefter inträder betalningsskyldighet för den som har gått i borgen (borgensmannen). Borgensåtaganden av detta slag är relativt ovanliga och så kallade proprieborgensåtaganden är det som oftast krävs. En proprieborgen är tecknad ”såsom för egen skuld” och innebär att borgensmannen kan krävas direkt utan att långivaren behöver bevisa att ert bolag inte kan betala skulden. Det kan i vissa fall finnas möjlighet att begränsa ansvaret under såväl en enkel borgen som en proprieborgen till ett visst belopp.
     
  • Begränsa ansvaret under ett borgensåtagande till ett visst åtagande. En vanlig typ av borgensåtagande är generella borgenensåtaganden, vilket innebär att borgensmannen åtar sig att ansvara för ert bolags samtliga skulder och åtaganden som ni har till långivaren från tid till annan. En sådan borgen inkluderar då även framtida skulder om sådana uppkommer, liksom alla gamla och nya åtaganden under alla avtal som ingåtts med långivaren. Kanske är det mer rimligt att borgensåtagandet är begränsat till just ett specifikt avtal.


3. Se över bolags- och säkerhetsstrukturen

Det kan vara lockande att lova långivaren säkerheter eller borgensåtaganden från andra bolag i koncernen med god ekonomi. I aktiebolagslagen finns det emellertid begränsningar för hur säkerheter och borgensåtaganden får ställas inom en bolagsstruktur och om dessa regler inte beaktas kan de personer som har medverkat till besluten hållas ansvariga ekonomiskt. I värsta fall kan även straffrättsligt ansvar bli aktuellt. Genom att analysera bolags- och säkerhetsstrukturen samt ha med ”rätt” typ av avtalstext i finansieringsavtalet kan man undvika att det uppstår en situation som kan aktualisera ansvar.

4. Begränsa inte verksamheten genom avtalsvillkoren

Finansieringsavtal innehåller ofta villkor som föreskriver vad ni som tar lånet får och inte får göra. Sådana åtaganden kan även omfatta andra bolag i koncernen. Åtagandena av detta slag kan reglera hur bolagets verksamhetsinriktning ska se ut, hur fortsatt expansion ska gå till, och kanske viktigast i vilken omfattning ny skuld får tas upp. Långivaren har ett intresse av att kontrollera ert bolag så att inte verksamheten tar fel riktning medan ni har ett behov av så stor flexibilitet som möjligt.

5. Lusläs avtalsvillkoren

I finansieringsavtal finns det ofta krav på att tillhandahålla långivaren viss typ av information. Det kan exempelvis handla om att informera om en potentiell tvist med någon leverantör eller löpande tillhandahålla finansiell information i form av exempelvis budgetar. Lusläs avtalsvillkoren för att se till att dessa typer av åtaganden följs och se till att det finns interna riktlinjer för att hantera dessa arbetsprocesser. Signalvärdet av ordning och reda ska inte underskattas och det är alltid en fördel att stå på god fot med långivare inför kommande finansieringsrundor.

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga artiklar från Cederquist på Breakit.

Det här är en sponsrad artikel av Cederquist – en modern, topprankad affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. De erbjuder ett startup-paket som du kan läsa mer om här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs mer