Frilansfinans gör sitt största gig – får in 20 miljoner från småsparare

Frilans finans

Stephen Schad, vd och grundare av Frilans Finans. Foto: press.

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Nu väntar Europa för Uppsalabolaget.

Uppsalabolaget Frilans finans har specialiserat sig på att hjälpa frilansare att ta betalt från uppdragsgivare. Istället för att frilansaren sätter upp ett eget företag och fakturerar uppdragsgivaren direkt själv, får man en anställning på Frilans finans, som betalar ut lön. Det innebär att bolaget hanterar det administrativa åt sina frilansare och dessutom tar arbetsgivaransvaret.

Under 2017 räknar Frilansfinans med att fakturera ungefär 900 miljoner kronor åt sina egenanställda.

Nu har bolaget lyckats få in 20 miljoner kronor i finansiering via Pepins – en plattform som låter vem som helst investera i onoterade bolag.

“Det känns oerhört kul att få det här förtroendet från drygt 1000 investerare. Det ligger i bolagets DNA att jobba för de egenanställda och då är det väldigt naturligt att vi ger den gruppen och andra investerare en möjlighet att vara med och äga bolaget också”, säger Stephen Schad, grundare och vd på Frilans finans.

Bolaget har idag verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Nu doppar man även tårna i den franska marknaden. Med det nya kapitalet är tanken att kunna göra en större europeisk utrullning.

“Vi har byggt en plattform som kan skalas i hela Europa. Det är inte helt lätt eftersom det är olika regelverk överallt men vi har fått till det. Nu har vi sagt att vi ska rikta in oss på hela Europa, Storbritannien och Norge”, säger Stephen Schad.

För att ta sig till andra marknader har bolaget hittat en lite annorlunda modell. Istället för att arbeta direkt mot egenanställda i nya länder följer man efter sina kunder, alltså bolagen som köper in de egenanställda.

“Vi har flera kunder som vill använda vår lösning på fler marknader. Då har vi valt att följa med. Det är ett sätt för oss att lära oss legala strukturer och processer på varje marknad innan vi offentliggör oss helt där”, säger Stephen Schad.

I kapitalrundan värderas Frilans finans till 100 miljoner kronor, innan investerat kapital. Innan emissionen ägde Stephen Schad själv 90 procent av bolaget. Resterande 10 procent ägdes av två nyckelpersoner inom bolaget.

Läs mer