Så går det för Östbergs matjätte Delivery Hero

Breakit - Så går det för Östbergs matjätte Delivery Hero
Vd och grundare Niklas Östberg i samband med börsnoteringen av Delivery Hero
Finwire / Breakit
Finwire / Breakit

Tyska mathandelsföretaget Delivery Hero, som grundats av svenske Niklas Östberg, ökade omsättningen och minskade förlustmarginalen under det första halvåret.

Finwire / Breakit
Finwire / Breakit

Under perioden ökade omsättningen till 246,5 miljoner euro (148,9), en ökning med 66 procent mätt som jämförbara enheter. Orderbokningarna ökade med 47 procent.

Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar, ebitda, var -18 procent (-45).

Delivery Hero redovisar tillväxt i samtliga regioner och i Europa var den 36 procent. I Nordamerika var den starkast med en uppgång om 117 procent.

För helåret bedöms omsättningen bli 530-540 miljoner euro och den justerade ebitda-marginalen uppgå till -15 till -17 procent. Tech-bolaget har som mål att nå break-even nästa år och nå en positiv ebitda-marginal på helåret.

Läs fler artiklar
LÄS MER