Så går det för Östbergs matjätte Delivery Hero

Så går det för Östbergs matjätte Delivery Hero

Vd och grundare Niklas Östberg i samband med börsnoteringen av Delivery Hero

Finwire / Breakit

Tyska mathandelsföretaget Delivery Hero, som grundats av svenske Niklas Östberg, ökade omsättningen och minskade förlustmarginalen under det första halvåret.

Under perioden ökade omsättningen till 246,5 miljoner euro (148,9), en ökning med 66 procent mätt som jämförbara enheter. Orderbokningarna ökade med 47 procent.

Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar, ebitda, var -18 procent (-45).

Delivery Hero redovisar tillväxt i samtliga regioner och i Europa var den 36 procent. I Nordamerika var den starkast med en uppgång om 117 procent.

För helåret bedöms omsättningen bli 530-540 miljoner euro och den justerade ebitda-marginalen uppgå till -15 till -17 procent. Tech-bolaget har som mål att nå break-even nästa år och nå en positiv ebitda-marginal på helåret.

Läs fler artiklar
LÄS MER