Centerpartiet: Dagens skattesats för personaloptioner är för dålig

Breakit i AlmedalenCenterpartiet

Jon Mauno Pettersson

Jon Mauno Pettersson

Chefredaktör

På söndagen inleddes Almedalen och först ut av partierna att hålla partiledartal är Centerpartiet. Vi passade därför på att låta partiets ekonomiskpolitiska talesperson, Emil Källström, ge sin syn på frågor relaterade till startup-sektorn.

Politikerveckan i Almedalen inleds på söndagen. Först ut av partierna att hamna i hetluften är Centerpartiet. Vi på Breakit, som kommer att bevaka hela veckan på plats, passade därför på att ställa fem frågor till Emil Källström, partiets ekonomiskpolitiska talesperson, rörande ämnen som berör startupbolag och den digitala industrin i Sverige.

Vilken roll anser ni att staten bör ha när det kommer till riskkapital? 

"Staten ska vara med och skapa möjligheter när marknaden inte själv förmår lösa tillgången på riskvilligt kapital. Centerpartiet ser också utmaningen att vissa delar av landet har svårare att attrahera riskvilligt kapital och här måste staten spela en roll. Det är inte minst viktigt för små och medelstora företag som vill expandera. Samtidigt måste vi bli bättre på att kombinera statligt och privat riskkapital i exempelvis fond i fond lösningar."

Världen digitaliseras. Borde programmering ersätta exempelvis slöjd i skolan?

"Vi är för ett större inslag av digitalisering och digitaliserade verktyg i undervisningen och här är programmering ett viktigt område som bör få en mer framskjuten position i skolan."

Idag beskattas personaloptioner som lön istället för kapital. Är det bra?

"Nej det är dåligt. Centerpartiet har därför i vår vårbudget lagt förslag för att förenkla och göra det billigare att använda personaloptioner. Vi ser att detta är ett väldigt viktigt verktyg för att landets företag ska kunna expandera och attrahera nyckelkompetens."

Det råder bostadsbrist i Stockholm, vilket drabbar teknikbolag som vill rekrytera talanger. Hur vill ni åtgärda detta rent konkret?

"Den svenska bostadsmarknaden behöver reformeras i grunden. Vi behöver bland enklare regler, snabbare processer och friare hyressättning."

Många teknikbolag vittnar om problem med arbetstillstånd när de ska rekrytera programmerare från andra länder. Borde man särskilja prövningen av arbetstillstånd för spetsrekryteringar från den breda massan?

"För Centerpartiet är det en självklarhet att handläggningstiderna för arbetskraftsinvandring måste snabbas på generellt. Det skulle gynna såväl programmeraren som snickaren."

Imorgon är det Socialdemokraternas dag i Almedalen.

Läs mer