Storytels offensiv – slukar tre utländska bolag

Storytel

Jonas Tellander, grundare och vd för Storytel. Foto: Anders Wiklund/TT

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Storytel har ingått avtal om totalt tre förvärv av ljudbokstjänster, i Bulgarien, Turkiet och på Island.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I Bulgarien har Storytel avtalat om att köpa D&D Factory, bolaget bakom Audioknigi, Bulgariens ledande ljudbokstjänst. Initial köpeskilling är baserad på skuldfri basis och erläggs kontant med 100.000 euro vid tillträdesdagen, och en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling efter 24 månader på maximalt 100.000 euro.

När lansering av Storyteltjänsten i Bulgarien kommer att ske är ännu inte beslutat.

I Turkiet har Storytel avtalet om att köpa Seslenenkitap, Turkiets ledande ljudbokstjänst. Den initiala köpeskillingen erläggs med 170.000 euro kontant och därefter kan en tilläggsköpeskilling tillkomma). Tilläggsköpeskillingen grundas på en prestationsbaserad så kallad earn-out modell som är kopplad till antalet fullt betalande abonnenter av tjänsten under en årlig mätperiod under de första 36 månaderna från dagen för tillträdet.

På Island köper Storytel Skynjun, Islands ledande ljudboksförlag och nätåterförsäljare av ljudböcker. Den initiala köpeskillingen är baserad på skuldfri basis och betalas med aktier i Storytel. Priset för aktierna i Storytel bestäms utifrån en genomsnittlig volymvägd kurs de senast 30 handelsdagarna före tillträdet. Efter utgången av 2019 kan en tilläggsköpeskilling utgå enligt en prestationsbaserad då kallad earn-out-modell räknat på ebitda-resultat. Köpeskillingen i sin helhet beräknas till cirka 200.000 euro.

När Storytel ska lansera sina tjänster i respektive ovanstående land är ännu inte bestämt.

Läs mer