Vad betyder Nordeas flytt egentligen? Här är 4 svar

Nordea
Vad betyder Nordeas flytt egentligen? Här är 4 svar

Finansminister Magdalena Andersson höjer resolutionsavgifter för banker, som Björn Wahlroos Nordea. Foto: TT

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Nordeas byte av huvudkontor har beskrivits som en katastrof och ett svek mot skattebetalarna. Vi reder ut vad förändringen konkret betyder – och inte betyder – för andra företag i Sverige.

Nordea-flytten till Helsingfors har minst sagt blivit en symbolfråga. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt kallade det för "girighet", och en rad debattörer har de senaste dagarna beskyllt Nordea för bristande tacksamhet efter att staten räddat Nordbanken (som senare blev Nordea) under 90-talskrisen. 

På andra sidan finns exempelvis Liberalernas partiledare Jan Björklund som utifrån Nordea-flytten drar slutsatsen: "De rödgröna förstår inte företagandets villkor".

Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i de svenska riskkapitalbolagens samarbetsorganisation, beskriver flytten som "en katastrof".

Rättelse: I en tidigare version stod det felaktigt att Elisabeth Thand Ringqvist är vd för organisationen.

Ur ett politiskt perspektiv handlar flytten främst om att Nordea vill ha sin juridiska hemvist i ett land som är en del av EU:s bankunion och dess regelverk, vilket svenska staten på sätt och vis föredrar eftersom det då i stället blir upp till EU att hjälpa Nordea vid en bankkris.

Men vad kan flytten till Helsingfors betyda mer konkret för exempelvis svenska startups som vill samarbeta med Nordea? Här kommer några ledtrådar:

1. Digitalchefen sitter redan i Köpenhamn
Nordeas "techie" nummer ett är Ewan MacLeod, med titeln chief digital officer, som plockades över från Royal Bank of Scotland förra året. Hans team sitter med honom i Köpenhamn – alltså inte på huvudkontoret.

Det är därför svårt att se någon uppenbar anledning till att han skulle flytta till Helsingfors nu. Det behöver alltså inte bli någon skillnad för startups som vill samarbeta kring teknikutveckling.

2. De som flyttar är få – men betydelsefulla
Medieuppgifterna kring hur många som flyttar varierar, och Nordea har inte gett några tydliga svar. Men de indikationer som ledningen har gett pekar på att det är betydligt färre än 100 personer men förmodligen fler än 20. Å andra sidan: Det står klart att vd:n, och därmed makten och sannolikt en majoritet av ledningsgruppen, flyttar till Finland.

3. Avdelningen för företagsaffärer i Stockholm är en viktig pusselbit
För startups som vill kunna få in Nordea som investerare är det viktigt vad som händer med avdelningen för företagsaffärer, på branschspråk kallad M&A-teamet. Den verksamheten är utspridd mellan olika orter men styrs primärt från Stockholm.

Om makten över M&A flyttar till Helsingfors lär det bli krångligare för svenska startups att få in kapital från Nordea.

4. Svårare att få till möten med rätt personer
Om en delegation från tunga amerikanska fintech-investerare eller banker bara har tid att besöka två-tre städer på en Europa-turné så minskar nu chansen att Stockholm får besök.

Ju fler tunga personer inom finans som finns på samma plats, desto mer ökar sannolikheten för att Goldman Sachs och de andra storfräsarna tar sig tid att titta förbi. Att Nordeas vd sitter i Finland innebär inte per automatik att alla kommer att vilja åka dit i stället – utan snarare att Stockholm tappar i attraktionskraft kontra Berlin, Frankfurt, London och Amsterdam.

Läs fler artiklar
LÄS MER