Forskning visar: De här 4 egenskaperna ska en vd ha

Breakit - Forskning visar: De här 4 egenskaperna ska en vd ha

Foto: Istockphoto.

Sara Lindmark

Reporter

En omfattande forskningsstudie visar vilka fyra egenskaper som krävs för att lyckas i vd-rollen. Vetenskapligare bevisat blir det knappast.

Studien Ceo Genome har pågått under tio års tid och totalt har 17.000 ledare varav 2.000 vd:ar blivit synade under lupp. Forskningsteamet har bestått av 14 researchers som är allt från psykologer, ekonomer och marknadsanalytiker till statistiker och  datanalytiker.

Den ansedda tidskriften Harvard Business Review har läst rapporten och målar upp de fyra beteenden som utmärker en framgångsrik vd.

1. Är bra på att fatta snabba beslut


Högpresterande chefer utmärker sig inte för att fatta bra beslut i alla lägen. Det är snarare deras förmåga att fatta beslut snabbt, tidigt och med stor övertygelse, baserat på ofullständig information och inom obekanta områden, som gör att de sticker ut från mängden.

Enligt studien hade människor som beskrevs som “beslutsamma” tolv gånger så hög sannolikhet att prestera väl i sin vd-roll. Bara en tredjedel av de vd:ar som fick sparken baserat på beslutsfattande hade tagit ett dåligt beslut. Resten fick sluta för att ha varit för obeslutsamma.

“När jag är 65 procent säker på utfallet så måste jag agera. Jag frågar mig själv två frågor: om det blir fel, vad blir konsekvensen? Och hur påverkas andra saker om jag inte agerar på det här?”, säger Jerry Bowe, vd för varumärkesproducenten Vi-Jon.

Noterbart: Cheferna med högst iq hade störst problem med beslutsfattandet. Utfallet av deras beslut var förvisso gott på grund av strävan efter det perfekta svaret, men det togs för sent.

2. Strävar efter att få medarbetarna med sig


Skickliga vd:ar är bra på att ingjuta trygghet i organisationen och få teamet med sig genom obekväma och impopulära förändringar.

“Jag gör en lista med nyckelpersoner som jag behöver ha med mig ombord, och försöker omvandla skeptikernas oro till positiv energi. Jag förklarar att de är viktiga för processen och kommer att vara del av en framgång. Samtidigt måste du vara tydlig med att det är du som tar de slutgiltiga besluten”, säger Madeleine Bell, vd för Childrens Hospital i Philadelphia.

En bra vd bör heller inte vara rädd för konflikter och inte fatta några beslut baserade på konsensus.

“Samstämmighet är bra men det är för långsamt och resulterar ibland i den minsta gemensamma nämnaren”, säger Christophe Weber, vd för läkemedelsföretaget Takeda Pharmaceutical.

Själv brukar han alltid ha ostrukturerade möten med 20-30 toppchefer innan han tar avgörande beslut. Syftet med mötena är att få nya perspektiv och sina åsikter utmanade.

Noterbart: Det här betyder inte att vd:ar ska bete sig som diktatorer eller ensamvargar. Oftast varar den typen av ledare enbart så länge verksamheten genomgår någon form av chockterapi. När elden är släckt så är ofta stödet från kollegor och ledning likaså.

3. Anpassar sig snabbt och tänker långsiktigt


Det är extremt viktigt för företag och dess ledning att snabbt kunna anpassa sig till en föränderlig miljö. Studien visar att vd:ar som är duktiga på det hade 6.7 gånger så stor chans att lyckas.

“Det är en egenskap som är nödvändig. Att lösa situationer som inte är enligt boken är något du ställs inför hela tiden. Det är bäst att vara redo att anpassa sig”, säger Dominic Barton, global chef för konsultfirman McKinsey.

Noterbart: Den här typen av ledare lägger hela 50 procent av sin tid på ett långsiktigt tänk. Forskarna skriver att långsiktighet leder till att man snabbare plockar upp – och agerar på – tidiga signaler.

4. Levererar gång på gång enligt plan


Det låter kanske självklart men förmågan att tillförlitligt leverera resultat är verkligen inte att underskatta. Forskningsstudien visar att de vd-kandidater som fick höga poäng på tillförlitlighetsskalan hade dubbelt så stor sannolikhet att få jobbet och 15 gånger så stor chans att lyckas.

Styrelsen väljer hellre en kandidat som år efter år visat stadiga och förutsägbara resultat, än en person som levererat mirakelresultat vid enstaka tillfällen.

Den här typen av ledare visar sig även ha flera andra gemensamma nämnare. Tre fjärdedelar av dem är duktiga på att organisera och planera. De satte upp en struktur för möten, gjorde tydliga ansvarsfördelningar och inrättade flera olika kanaler för att bevaka företagets resultat. Och det viktigaste: de omgav sig av starka team.

Noterbart: Det största misstaget – som hela 60 procent av alla nyblivna vd:ar gör – är att inte få ihop rätt team tillräckligt snabbt.

Läs fler artiklar
LÄS MER