Dags att ta in en praktikant? Glöm inte avtalet!

Breakit - Dags att ta in en praktikant? Glöm inte avtalet!

Ludvig Borgvall, affärsjurist på Jansson & Norin

När man tar in en praktikant är det lätt att underskatta betydelsen av ett bra praktikavtal. Ludvig Borgvall, affärsjurist på Jansson & Norin, går igenom ett par saker som kan vara bra att ha koll på – innan du sätter företagets nästa stjärnskott på prov.

Alltfler utbildningar börjar förstå värdet av att låta sina studenter få en paus från skolbänken, för att sätta sina kunskaper på prov i skarpt läge. Praktik är bra på många sätt. Inte minst får praktikanten in en fot på arbetsmarknaden och företag ett bra tillfälle att hitta framtida stjärnkompetenser. Ambitionen är inte sällan att praktikanten fortsätter jobba kvar efter examen. En stor fördel är att praktikanten då redan hunnit lära känna arbetsplatsen och jobbet. Helt enkelt en ”win-win” där praktikanten får jobb direkt efter skolan och företaget får en produktiv medarbetare från dag ett.

Med det sagt tänkte jag passa på att höja ett litet finger i sammanhanget. Som rådgivare upplever jag ibland en tendens att företag glömmer behandla praktikanten som en ”riktig” anställd. Med detta menar jag framförallt att det inte alltid är lika självklart att avtala om saker som man annars brukar göra. Förmodligen beror det många gånger på att praktikanten normalt bara ska arbeta en begränsad tid, och ofta utan ersättning.

Först en liten juridisk brasklapp. Det är inte helt klart om en praktik ska ses som en anställning eller inte. Åsikterna går lite isär och – som så många andra gånger i juridikens värld – beror det på omständigheterna i det enskilda fallet. En bra tumregel är däremot att behandla en praktikant på samma sätt som du skulle behandla bolagets övriga anställda.

Skriv praktikavtal

Innan praktikanten börjar bör hen skriva på ett praktikavtal. Det behöver inte göras särskilt komplicerat och det finns inte heller något facit för hur ett praktikavtal bör se ut. Som utgångspunkt bör följande framgå:

  • att det rör sig om en praktik,
  • mellan vilka datum praktiken pågår,
  • praktikantens arbetstider och arbetsuppgifter, och
  • om praktikanten har rätt till lön (normalt sett utgår ingen lön, även om det ibland händer att en symbolisk summa betalas).


Förutom dessa punkter är det bra att ta sig en funderare kring några desto större frågor, som inte sällan glöms bort i praktikavtal.

Säkra upp immateriella tillgångar

Under praktiken kommer praktikanten förhoppningsvis hinna bidra med en hel del värdeskapande arbete. Det handlar kanske om att ta fram grafiskt material, knacka kod eller skriva olika former av dokument. En del saker kommer antagligen också hålla tillräckligt hög nivå för att skyddas av upphovsrätt. Oavsett material vill bolaget förstås kunna utnyttja detta fritt – och hindra andra från att göra samma sak.

Som utgångspunkt får den som skapar något upphovsrättskyddat en ensamrätt till det. Upphovsrätten är också lite speciell då ensamrätten uppstår utan registrering eller liknande. Mycket av det som praktikanten skapar under sin praktik kommer hen alltså få ensamrätt till. Den goda nyheten är att denna ensamrätt kan överlåtas. Se därför till att klargöra redan i praktikavtalet att alla upphovsrätter – och andra immateriella rättigheter – som praktikanten skapar under praktiken tillfaller bolaget, och att bolaget ges rätt att både ändra och överlåta rätten vidare. Det är dessutom en god idé att inkludera sådant som inte nödvändigtvis skyddas av någon immaterialrätt och (om det behövs) förbjuda praktikanten själv från att använda detta utanför bolagets väggar.

Håll det intellektuella kapitalet hemligt

Långt ifrån allt som skapas i ett bolag går att skydda med hjälp av upphovsrätt eller andra immaterialrättsskydd. Många gånger är därför ett av de bästa sätten att skydda sin konkurrenskraft helt enkelt att hålla informationen hemlig. Det kan röra sig om kunduppgifter, prissättningsstrategier, framtidsplaner eller andra känsliga uppgifter. För att praktikanten ska få en inspirerande praktik – och generera någon form av nytta för bolaget – kommer hen förmodligen behöva ta del av dessa uppgifter. Praktik går ju som bekant framförallt ut på att låta praktikanten lära sig.  

För att undvika att känsliga uppgifter hamnar i fel händer kan man sätta lite munkavel praktikanten. Redan lagen om företagshemligheter förbjuder egentligen praktikanten från att lämna ut eller använda bolagets företagshemligheter. Skyddet gäller däremot bara under förutsättning praktikanten kan ses som anställd i lagens mening och som huvudregel bara så länge praktiken pågår. Det är därför klokt att avtala om sekretess, som gäller både under praktiken och en tid efter.

Sekretessen behöver inte tidsbegränsas, men fundera gärna ändå en extra gång på om sekretess verkligen behövs för all framtid. Om det räcker att informationen hålls hemlig en viss tid efter praktiken bör det alternativet hellre väljas. Här kan det även vara bra att skriva med att praktikanten ska återlämna alla dokument som hen kan tänkas ha fått under praktiken. 

Skydda kunderna och personalen

Även om inte praktikanten fortsätter jobba kvar efter praktikperioden, vill du förstås inte riskera förlora kunder eller personal på kuppen. För att råda bot på detta kan du be praktikanten gå med på ett så kallat värvningsförbud. Det innebär att ni helt enkelt kommer överens om att praktikanten inte senare får – eller ens försöka – locka med sig bolagets kunder eller personal till en annan arbetsgivare. Förbudet kan gälla både under praktiken och en tid efter. Upp till ett år efter praktiken brukar vara rimligt.

Begränsa inte praktikantens framtid

Undvik konkurrensklausuler i praktikavtal. Även om det kanske kan verka frestande kommer den inte gå att göra gällande och alltså inte fylla någon större funktion. Sannolikt upplevs det inte heller så tilltalande ur praktikantens synvinkel att hens arbetsmöjligheter begränsas längre fram. Satsa hellre på att ge praktikanten en så pass grym praktik att du blir en oemotståndlig framtida arbetsgivare.

Avslutningsvis:

Till sist vill jag även understryka vikten av att inte göra för stor sak av praktikavtalet. En del som sagts ovan kan möjligen upplevas som något överflödigt i stunden. Men, ha då följande i åtanke. Bortsett från att det är fördelaktigt för företaget att reglera praktiken ordentligt, ska man inte underskatta upplevelsen för praktikanten att faktiskt ingå ett praktikavtal innan hen börjar. Det upplevs sannolikt som seriöst och praktikanten känner sig förhoppningsvis som en minst lika värdefull medarbetare som resten i personalen. Det om något ger praktikanten en bra start på praktiken.

/Ludvig Borgvall

Det här är en sponsrad artikel från Jansson & Norin – en juristbyrå som har specialiserat sig på affärsjuridik och startups. Vill du veta mer om byrån så kan du klicka dig vidare in på deras sajt här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs fler artiklar
LÄS MER