...men oroande signaler från Icas e-handel i morgonens rapport

Ica
...men oroande signaler från Icas e-handel i morgonens rapport

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Tillväxttakten avtar för detaljhandelsjättens e-handelssatsning.

Tidigt på onsdagsmorgonen lämnade matjätten Ica sin kvartalsrapport. En av de mest intressanta detaljerna i rapporten är hur Icas e-handelssatsning utvecklas. Ica har jämfört med flera av sina konkurrenter varit relativt sena ur startblocken när det gäller försäljning via nätet. Externa bedömare har pekat på faran att Ica på sikt kan förlora sin ledarposition på den gigantiska matmarknaden på grund av denna senfärdighet.

I rapporten avslöjas att Icas online-försäljning ökade med 46 procent jämfört med samma period i fjol. En kraftigt tillväxt absolut – men det är faktiskt sämre än exempelvis det första kvartalet 2017. Då låg tillväxttakten nämligen på 50 procent jämfört med första kvartalet 2016.

Av rapporten framgår också att antalet anslutna Ica-butiker till koncernens e-handel står och stampar. I rapporten för det första kvartalet 2017 angav Ica att ”cirka 200 butiker” var anslutna. I onsdagsmorgonens rapport är det fortfarande ”cirka 200 Ica-butiker” som är aktiva e-handlare.

Hur mycket Ica omsätter på sin e-handel är inte offentligt. Den enda ledtråden som matjätten ger är att de butiker som är anslutna till e-handeln har ungefär 2,5 procent av sin försäljning online.

Hela Ica-koncernen omsatte andra kvartalet 27.198 miljoner kronor (26.222), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 27.208 miljoner kronor.

Vinsten före skatt blev 1.172 miljoner kronor för andra kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 1.025 miljoner kronor motsvarande period 2016.

Läs fler artiklar
LÄS MER