"Vad ska vi tänka på när vi drar i gång ett fintech-bolag?"

Breakit - "Vad ska vi tänka på när vi drar i gång ett fintech-bolag?"

Kiran Singh och Neha Prakash på advokatbyrån Cederquist.

Vid uppstarten av ett fintech-bolag är det viktigt att veta vilket regelverk som bolaget omfattas av, då det kan skilja sig åt beroende på den tjänst som bolaget erbjuder. Biträdande juristerna Kiran Singh och Neha Prakash på advokatbyrån Cederquist guidar.

FRÅGA: Jag och min affärspartner ska starta ett fintech-bolag. Vi är lite osäkra på vilka regelverk som gäller och vad vi bör tänka på. Vad säger ni?

SVAR: Det mest centrala, från vårt juridiska perspektiv, för ett bolag som vill ge sig in i fintech-världen är att tydligt definiera vad för typ av tjänst bolaget vill erbjuda och hur. Det påverkar nämligen vilket/vilka finansiella regelverk som er verksamhet kan komma att omfattas av. Olika regelverk ställer i sin tur olika krav och är avgörande för att veta om och vilka tillstånd som kan komma att behövas. Frågor som ni bör fundera på är bland annat:

  • Vilka tjänster ska tillhandahållas? Handlar det om betalningslösningar, investeringar, förmedling eller ett systemverktyg?
  • Vilken målgrupp vill ni vända er till? Är det konsumenter, företag eller finansiella institut?
  • Ska tjänsterna tillhandahållas bara i Sverige, inom EU eller globalt?
  • Vilka risker finns det med verksamheten – både för bolaget och för kunden?
  • Hur ska verksamheten finansieras?


Här följer fyra råd om aspekter att beakta i uppstartsfasen:

1. Ta reda på vilka finansiella regler som är tillämpliga

Att säga något generellt om vilka regler som blir tillämpliga går tyvärr inte men om bolaget ska tillhandahålla en finansiell tjänst eller produkt så finns det regler för hur sådan verksamhet får bedrivas. Exempelvis kan lagen (2010:751) om betaltjänster vara aktuell om betallösningar ska tillhandahållas. Om tjänsten istället avser investeringsbaserad crowdfunding eller automatiserad investeringsrådgivning kan, beroende på hur er affärsidé är utformad, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden vara tillämplig. Vid förmedling av bolån kan däremot lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter vara aktuell. Därtill tillkommer att ett antal regler som alltid måste följas, till exempel de nya penningtvättsreglerna i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är inte alltid lätt som startup att veta vilka regelverk som kan vara tillämpliga för ett fintech-bolag.

2. Undersök om det krävs något tillstånd

Förutom att bolaget behöver följa många och komplicerade finansiella regler så kan den tilltänkta verksamheten kräva någon form av tillstånd. Tillstånd  beviljas i de flesta fall av Finansinspektionen och i  samband med en tillståndsansökan sker en omfattande granskning av den tilltänkta tjänsten, verksamheten och ledningen och ägarna. Finansinspektionen gör en bedömning av om den tilltänkta verksamheten kommer att drivas enligt tillämpliga regelverk och om personerna som ska driva verksamheten är lämpliga.

Eftersom det är först efter ett klartecken från Finansinspektionen som verksamheten får påbörjas är det viktigt att skicka in en väl genomarbetad ansökan till Finansinspektionen. 

3. Tänk löpande på de krav som följer av tillämpliga regler

När ni väl har fått ert tillstånd står bolaget under Finansinspektionens tillsyn. Som tillsynsmyndighet ska Finansinspektionen övervaka att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med tillämpliga regelverk. Beroende på vilken typ av verksamhet som bolaget bedriver kan det behöva uppfylla regler som bland annat ställer krav på bolagets kapital, organisation, interna kontrollfunktioner, uppförande, marknadsföring och löpande rapportering till Finansinspektionen.

4. Se upp för sanktioner

Ett bolag som bedriver tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd kan riskera sanktioner. Det gäller även för bolag som redan har fått sina tillstånd men inte lever upp till de krav som uppställs i tillämpliga regelverk och föreskrifter. Sanktionerna kan bestå av allt från varningar till sanktionsavgifter eller i särskilt allvarliga fall återkallelse av tillstånd eller föreläggande om att upphöra med verksamhet.

Slutligen: Teknisk utveckling i kombination med nya regelverk har resulterat i en rad möjligheter och utmaningar på den finansiella marknaden för fintech-bolagen. Att gå igenom vad man vill och planerar att göra med en jurist kan ge en idé om vilka regler som kommer bli aktuella och hur dessa påverkar bolaget. 

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga artiklar från Cederquist på Breakit.

Det här är en sponsrad artikel av Cederquist – en modern, topprankad affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. De erbjuder ett startup-paket som du kan läsa mer om här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER