Paradox omsättning och resultat ökar

Breakit - Paradox omsättning och resultat ökar

Finwire / Breakit

Paradox redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre rörelseresultat.

Samtidigt sjönk rörelsemarginalen jämfört med samma period föregående år. 

Omsättningen uppgick till 289,4 miljoner kronor (234,9), en ökning med 23 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 162,3 miljoner kronor (142,3), med en rörelsemarginal på 56 procent (60,6). 

Direkta kostnader ökade till 65,4 miljoner kronor (59,6). Royalties uppges ha legat i nivå med jämförelseperioden, medan kostnaderna för spelutveckling har ökat till följd av satsningar och lanseringar av nya spelprojekt. 

Nedskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten har belastat direkta kostnader med 3,3 miljoner kronor (0), avseende en nedskrivning på ett ännu ej utannonserat spelprojekt utvecklat av tredje part där man beslutat att lägga ned projektet.

Vidare ökade periodens försäljningskostnader till 18,8 miljoner kronor (10,9). Detta till följd av ökade satsningar inom events, annonsering, sälj och marknadsföring. 

Administrationskostnader för perioden uppgick till 31,5 miljoner (26,0) där ökningen var hänförlig till ökade kostnader avseende löner inom funktionen, övergripande IT-stöd, analys av spelanvändare, den egna plattformen för försäljning och support av spel samt kostnader för förbrukningsinventarier.

Resultatet före skatt var 162,3 miljoner kronor (142,9). Resultatet efter skatt blev 126,3 miljoner kronor (110,6), en ökning med 14 procent mot föregående år. 

Läs fler artiklar
LÄS MER