Så slipper Google undan över 1 miljard i svensk skatt

Google

Anna Wikland, chef för Google i Sverige. Foto: TT

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Techjätten drog in minst 5.500 miljoner kronor i Sverige i fjol – men betalade bara 5,5 miljoner i bolagsskatt.

Jätten Googles årsredovisning för dess svenska verksamhet har precis blivit offentlig på Bolagsverket och vi på Breakit har självklart kastat oss över handlingarna. Men det är inte helt enkelt att tolka räkenskaperna för den som vill få en uppfattning om hur stor verksamhet Google faktiskt har i Sverige.

Enligt årsredovisningen i Google Sweden AB var omsättningen i fjol 630 miljoner kronor – en ökning med 20 procent jämfört med 2015. Resultatet efter finansiella poster hamnade på 51 miljoner kronor vilket var nästan 18 procent bättre än året innan.

Men de här siffrorna säger egentligen ingenting om hur Googles svenska verksamhet verkligen gick 2016.

För den som vill få en mer sann bild av Googles intäkter i Sverige är istället siffrorna från mätinstitutet IRM en bättre källa. IRM sammanställer regelbundet uppgifter om den svenska reklammarknaden och enligt IRM omsatte marknaden för sökordsmarknadsföring (exklusive mobilen) nästan 6 miljarder kronor 2016.

Och det är en marknad som Google fullständigt dominerar. Baserat på branschkällor går det att uppskatta Googles andel till minst 90 procent. Det innebär att Google i Sverige drog in nästan 5,5 miljarder kronor från svenska annonsörer – och då har vi ändå inte räknat in intäkterna från den svenska delen av Youtube och inte heller sökordsförsäljningen via mobilen.

Det går med andra ord att slå fast att Google omsatte minst 5,5 miljarder kronor på den svenska marknaden i fjol. Onekligen lite skillnad jämfört med de 630 miljoner kronorna som bolaget redovisar i sin svenska årsredovisning. Förklaringen till att Google inte uppvisar en högre intäkt i Sverige är att bolaget skickar sina fakturor till svenska annonsörer via sitt irländska dotterbolag. På det sättet slipper techjätten betala skatt i Sverige.

Eller rättare sagt – de betalar betydligt mindre skatt i Sverige med detta smarta upplägg. Av årsredovisningen framgår det att Google i fjol betalade in 5,5 miljoner kronor i bolagsskatt till de svenska myndigheterna. Eller annorlunda uttryckt: Google håvade i fjol in minst 5.500 miljoner kronor från svenska annonsörer men betalade bara 5,5 miljoner kronor i bolagsskatt.

Genom ett enkelt räkneexempel går det att få en känsla för hur mycket den svenska statskassan går miste om på grund av Googles smarta skattejurister:

Anta att du till omsättningen adderar till Googles uppskattade annonsförsäljning i Sverige på 5,5 miljarder kronor. Då omsatte Google Sweden i fjol 6.130 miljoner kronor. Med antagandet att kostnadsmassan ligger kvar på samma nivå (cirka 580 miljoner kronor) så skulle Google Sweden under 2016 gjort en vinst på sisådär 5.550 miljoner kronor. Bolagsskatten låg i fjol på 22 procent. Google Sweden skulle då ha betalat in 1.221 miljoner kronor i svensk bolagsskatt förra året.

Det är pengar det med, som vi brukar säga här på Breakits redaktion. Pengar som så klart skulle kunnat bidra till det svenska välfärden men nu hamnar någon annanstans (merparten i Googles egen kassa).

Det ska dock påpekas att svenska skattemyndigheter hittills inte haft några synpunkter på Googles upplägg. Men kanske kan det bli ändring på det? Ute i Europa är Google i skottgluggen från flera håll på grund av sin skatteplanering. Senast var det Frankrike som krävde nästan 10 miljarder i restskatt från Google för att de, precis som i Sverige, använt sig av ett irländskt bolag för att minimera skatten. I första instans gav en fransk domstol Google rätt – men direkt efteråt deklarerade den franska budgetministern Gérald Darmanin:

”Vi kommer att överklaga detta beslut för att försvara statens intressen”.

Fortsättning följer alltså. Återstår att se om även svenska myndigheter snart sätter hårt mot hårt.

Uppdatering: En dryg timme efter att vi publicerat denna artikel på Breakit hör Andrea Lewis Åkerman från Googles PR-avdelning av sig med nedan kommentar:

"Vi betalar all skatt vi ska och följer skattelagstiftningen i alla länder vi är verksamma i. Vi är fortsatt dedikerade till vårt arbete att bidra till utvecklingen av det digitala ekosystemet i Sverige, och runt om i världen."

Läs mer