Automile växer i raketfart: “Vi ska kunna mäta golfbilar, båtar, allting”

Automile

Jens Nylander är medgrundare till bil-mätningsbolaget Automile.

Olle Aronsson

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Det svenska transport-techbolaget Automile omsätter nu 44 miljoner kronor i årstakt, kan Breakit berätta. Nu vill företaget växa inom andra fordon än vanliga bilar.

Det rullar på i hög fart för Automile. Företaget har tagit fram en dosa som fästs under till exempel en bil, som låter företag följa sin fordonsflotta i realtid och bland annat effektivisera färdrutten.

Förra året tog Automile in ytterligare 67 miljoner kronor i riskkapital från bland andra Skype-grundaren Niklas Zennström.

Nu har företaget precis lämnat in sitt bokslut. Automile har under fjolåret flyttat moderbolaget till USA, vilket innebär att den svenska årsredovisningen inte ger hela bilden.

Men Jens Nylander berättar att hela Automile-koncernen har intäkter på 44 miljoner kronor i årstakt, räknat från och med sista juni 2017.

Bolaget säljer årsabonnemang till kunderna – och de 44 miljonerna syftar på värdet av alla kontrakt som Automile har sett över en tolvmånadersperiod. Det innebär en tillväxttakt på cirka 300 procent från i fjol.

För att kunna nå ännu fler kunder har bolaget lanserat en ny produkt: Anytrack, framtagen av en grupp tidigare Nokia-ingenjörer i Finland.

“Vi har en del kunder som har uppemot 1000 fordon som kanske är specialbyggda för dem. Ofta fungerar inte vår vanliga dosa med de fordonen. Anytrack är en ny produkt som passar för dem, den är vattentät och har ett större batteri exempelvis. Vi ska kunna mäta golfbilar, båtar, allting”, säger Jens Nylander.

Bolagets förlust under januari till december 2016 blev 22 miljoner kronor – något som bland annat förklaras med att bolaget investerar i expansion.

Automile har nyligen öppnat kontor i Norge och har enligt Jens Nylander “doppat tårna” i Tyskland och Polen.

Som alltid med snabbväxande företag innebär det utmaningar med att få samma kultur och känsla i företaget – oavsett var i världen kontoret finns.

“Jag försöker vara väldigt inblandad i alla frågor som jag tycker är viktiga ur ett kulturperspektiv. Vad har man till exempel för policy vad gäller måltider? Vi kan inte ge alla gratis lunch i USA varje dag, eftersom det då skulle sticka i ögonen på de svenska anställda som inte kan få det eftersom det förmånsbeskattas i Sverige. Det kan verka som små frågor, men det är faktiskt ganska viktigt för personalen”, säger Jens Nylander.

Han tillägger också att företaget förbereder sig på en ny, större kapitalrunda till i början av 2018 – den blir på 200-300 miljoner kronor.

Läs mer