Tolka och förstå årsredovisningen – vi går igenom ord och begrepp

Årsredovisningar

Foto: Istockphoto.

Sara Lindmark

Sara Lindmark

Reporter

Nu är det säsong för årsredovisningar – och dags för dig att snoka i hur det går för dina konkurrenter. Men vad betyder egentligen alla krångliga begrepp?

Sommaren innebär högtryck för Bolagsverkets registeravdelning. Senast den 31 juli 2017 måste aktiebolag med räkenskapsår som avslutas sista december lämna in sina räkenskapsluntor.

Det här är förstås godis för många – inte minst medier som Breakit – som vill kolla upp hur det går för ett visst bolag. Vi ringde Christina Hegg, revisor på EY, för att fråga vad alla krångliga uttryck egentligen betyder.

“Många vet inte ens vad man ska titta efter, det är konstiga och svåra ord om man inte är van vid att läsa en årsredovsning. För att se om det går bra eller dåligt för ett bolag är det bra att börja med förstasidan, där finns en flerårsöversikt med nyckeltal som omsättning, resultat och soliditet”, säger hon.

Det senare av dem visar hur stor del av bolaget som finansierats med eget kapital. En soliditet på 100 procent innebär en låg finansiell risk för verksamheten.

Det vill säga: Bolaget är inte alls skuldsatt – och lär därför inte heller få problem med att betala räntor och amorteringar.

“Det är jätteviktigt att ha koll på det egna kapitalet men många glömmer det. Som startup fokuserar man istället ofta på bankkontot men aktiebolagsreglerna i Sverige är hårda och i värsta fall kan man bli personligt ansvarig för skulderna”, säger Christina Hegg.

Det egna kapital delas in i bundet vs fritt

Det bundna kapitalet kan, som namnet antyder, inte plockas ut och användas för vinstutdelning. Hit räknas aktiekapitalet som måste bestå av minst 50.000 kronor.  

Uppstår en vinst i bolaget flyttas den till posten fritt kapital, såvida den inte delas ut till aktieägarna. Det gör även pengarna som kommer in när man gör en nyemission.

I ett nystartat bolag har man man ofta höga kostnader i början samtidigt som man inte har så stora intäkter. Har du spenderat mer än hälften av ditt startkapital på 50.000 kronor så befinner du dig i situationen förbrukat eget kapital.

“Då måste styrelsen kalla till en extra bolagsstämma och upprätta en kontrollbalansräkning. På stämman ska det tas ställning till om styrelsen ska ­försöka återställa hela aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Har inget hänt åtta månader efter det så kan styrelseledamöterna bli personligen betalningsansvariga. Ofta glömmer man att hålla koll på det egna kapitalet, man startar med för lite pengar från början”, säger Christina Hegg.

Överkursfond

Vid nyemissionen fastställs ett pris på de nya aktierna som kan vara högre än befintliga aktiers kvotvärde (aktiekapitalet delat med antal aktier).

Den del av priset för nya aktier som överstiger kvotvärdet redovisas som överkursfond och blir fritt eget kapital. Den del av priset som motsvarar kvotvärdet redovisas som aktiekapital och blir bundet eget kapital.

Exempel:  Ett nystartat bolag har 50.000 kronor i aktiekapital och 100 aktier med ett kvotvärde på 500 kronor. Lite längre fram bestämmer sig bolaget för att ta in externa finansiärer. Då har bolagsvärdet ökat från 50.000 kronor till 10 miljoner kronor.

Kvotvärdet kan dock vara det samma som innan. Plockar man in 1 miljon kronor till den högre värderingen och ger ut 10 nya aktier innebär det att kvotvärdet på 5.000 kronor (500x10) hamnar i det bundna egna kapitalet och 995.000 kronor hamnar i överkursfonden.

Råvaror och förnödenheter

Varor som bolaget köper in för att använda i tillverkningsprocessen, ofta inom traditionell tillverkningsindustri. För en bilverkstad kan det vara lackeringsfärg, för ett snickeri trävaror och för ett bageri mjöl, salt och socker.

Färdiga varor och handelsvaror

En e-handel som säljer kläder köper in plaggen färdiga och lägger dem på lager. Hade de istället tillverkat kläderna själv hade tyger och trådar räknats till förnödenheter.

Övriga externa kostnader

Ofta allting som inte är personalkostnader, avskrivningar och räntekostnader. Det kan vara hyra, kontorsmaterial, konsulthjälp, revisor, marknadsföring, försäkringar och förbrukningsinventarier som glödlampor och toalettpapper.

Anläggningstillgångar

Delas in i tre huvudklasser: Materiella, immateriella och finansiella.

De materiella kan bestå av en maskin, fabrik, byggnad eller skrivbord och stolar. Pengar tas från kassan, läggs upp under tillgångar i balansräkningen och skrivs av på fem-tio år.

De immateriella går som det låter, inte att ta på fysiskt, som egenutvecklade it-system. Ett väldigt vanligt exempel är goodwill som uppstår i samband med företagsförvärv. Goodwill är värdet av ett företags rykte och varumärke och oftast betalar du mer än vad företaget på pappret är värt.

Finansiella tillgångar är långfristiga placeringar och fordringar, som köp av dotterbolag eller aktieinnehav. Inte så vanligt bland startups med andra ord.

Aktiverat arbete för egen räkning

Arbetskostnader som man haft för att utveckla en produkt eller tjänst, till exempel en app. En vanlig redovisningspunkt bland bolag som utvecklar egen mjukvara – om man räknar med att mjukvaran man bygger kommer att resultera i hög avkastning i framtiden.

Exempel:  En egenföretagare som jobbat dag och natt med att bygga en app tar ut 20.000 kronor i månadslön. Lönekostnaderna läggs till i resultaträkningen men neutraliseras i balansräkningen när du räknar in det oavlönade arbetet du lagt ned på appen. På sista raden kommer det att stå att du inte haft några kostnader och nettoeffekten blir noll.

"Det är viktigt att som startup känna till att den möjligheten finns för då spar du det egna kapitalet, annars har du kanske förbrukat det redan innan produkten kan börja säljas", säger Christina Hegg.

*****

Breakit How To älskar guidande journalistik. Här är mer i ämnet: 
Dags att fylla på i kassan? Här är 4 sätt att hämta hem EU-miljoner

Här är okända skatteavdraget – du kan spara tiotusentals kronor

Har du dålig koll på kassaflödet? Vi hjälper dig att ta tag i det

Ska du plocka ut vinst? Här är knepen för att maxa din utdelning

Läs mer