Sqore deppar inte över nya minussiffror: ”Vi har möjlighet att gå plus i år"

Breakit - Sqore deppar inte över nya minussiffror: ”Vi har möjlighet att gå plus i år"

Niklas Jungegård, vd och medgrundare av Sqore.

Towe Boström

Reporter

Dokument avslöjar att förlusterna ökar för rekryteringstjänsten Sqore.

Företaget Sqore har utvecklat en plattform som hjälper företag och universitet att rekrytera nya personer genom olika former av "jobbsökartävlingar". 

Kandidaterna testas i flera steg genom exempelvis quiz, uppsatser eller arbetsprover. De som presterar bäst går sedan vidare till exempelvis intervjuer. 

Företaget, som grundades för sju år sedan av Robert Lyngman, Chu Zhu, Gustav Borgefalk och Niklas Jungegård, tog i början av året in 30 miljoner kronor i riskkapital. Investerade gjorde bland annat riskkapitalbolaget Northzone och finansmannen Mats Gabrielsson. 

Nu visar den färska årsredovisningen från företaget bakom Sqore, Student Competitions, hur det går för bolaget. Under förra året landade nettoomsättningen på 17,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på runt 1,4 miljoner jämfört med 2015.

Bolaget redovisar samtidigt ett minusresultat på över 10 miljoner kronor, ett tapp gentemot 2015 då resultatet landade på minus 5,7 miljoner kronor.

Niklas Jungegård som är medgrundare och vd på Sqore förklarar att resultatet är enligt plan och kan kopplas till att Sqore vridit om sin affärsmodell, från en mer konsultliknande modell till ett produktföretag. 

I stället för att söka upp kunderna är företaget nu så etablerade att kunderna kommer till dem, menar Niklas Jungegård, som uppger att plattformen växte med 270 procent under förra året. 

”Vi gjorde fler affärer med mycket fler kunder, men med lägre ordervärde. Vi sålde helt enkelt på en ny modell, en Saas-modell".

Förlusten hade dock kunnat vara större än de 10 miljoner kronor minus som Sqore visar upp på sista raden. Tittar man närmare på siffrorna framgår det att bolaget redovisat "aktiverat arbete för egen räkning" som omsättning, vilket enklast kan beskrivas som en bokföringsteknisk åtgärd för att redan på förhand kunna tillgodoräkna sig intäkter som man tror ska komma i framtiden. Metoden används till exempel av spelbolag som lägger två år på att bygga ett datorspel – och som tror sig kunna ta ut en del av spelets försäljning i förskott.

Aktiverat arbete för egen räkning är med andra ord inte detsamma som faktisk försäljning. Men posten räknas ändå med i omsättningen vilket gör att förlusten på pappret i detta fall blir 10,4 miljoner kronor mindre än vad den annars hade blivit.

Niklas Jungegård förklarar att man valt att göra på detta sätt för att kostnader och intäkter bättre ska matchas över tid.

Under 2015 bokfördes 9,6 miljoner kronor på liknande sätt.  

Sqore har hittills arbetat med runt 400 kunder, varav ungefär 80 procent består av aktörer som rekryterar globalt. I kundbasen återfinns bland annat spelutvecklaren Massive Entertainment, Arbetsförmedlingen, Scania samt en mängd universitet.

Niklas Jungegård ser positivt på Sqores framtid och pekar bland annat på att regler i den nya diskrimineringslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, kommer att locka fler till tjänsten. Lagen ställer högre krav på arbetsgivaren att säkerhetsställa en fördomsfri rekrytering. 

Niklas Jungegård menar att Sqore erbjuder ett öppnare sätt att rekrytera vilket lockar unga talanger och samtidigt motverkar diskriminering.

"Vi har redan i dag en produkt som hjälper företagen att rekrytera på ett nytt sätt som svarar upp till nuvarande lagstiftning”.

Han vill inte avslöja vilket omsättning bolaget siktar på i år, men beskriver 2017 som ett starkt år där Sqore räknar med fortsatt tillväxt och satsar på att "cementera" sin plats på employer branding- och rekryteringsmarknaden. 

”Vi har möjlighet att gå plus i år och vi startade året med en stark kassa. Det är alltid skönt att ha möjligheten att ställa om till kassaflödespositiva. Nu känner vi av början på den här resan". 

Läs fler artiklar
LÄS MER