Ny lag sätter stopp för att fakturera styrelseuppdrag

Breakit - Ny lag sätter stopp för att fakturera styrelseuppdrag

Nu får du inte längre fakturera styrelseuppdrag via ditt eget bolag, utan arvodet ska beskattas som lön. Detta enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Sedan 2009 har Skatteverket tillämpat en administrativ praxis som inneburit att styrelseledamöter i vissa fall har kunnat fakturera arvodet från sitt eget aktiebolag. På så sätt har inkomsten vid mottagandet bara beskattats med bolagsskatt (22 procent).

Först när resterande inkomst har tagits ut från bolaget som avdragsgill lön (32-57 procent skatt) eller icke avdragsgill utdelning (20-57 procents skatt enligt de så kallade 3:12-reglerna) har ägaren beskattats.

Företaget som betalar av styrelsearvodet har därmed sluppit betala arbetsgivaravgifter (31,42 procent) eftersom det är mottagarens bolag som ska stå för dessa, och då dra av kostnaden, om ägaren väljer att ta ut lön från sitt bolag.

Stopp för fakturering

Nu verkar det dock vara stopp för att fakturera styrelsearvode. Högsta Förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom den 20 juni 2017 (mål nr 278-17) att uppdrag som styrelseledamot till sin karaktär är ett sådant personligt uppdrag som enligt tidigare domstolspraxis normalt ska beskattas som inkomst av tjänst.

Det innebär att det bara är i rena undantagsfall som styrelsearbete kan faktureras. Det gäller i vissa tillfälliga och strikt avgränsade uppdrag där även styrelsearbete ingår som en del. Vanliga styrelseuppdrag kommer däremot inte kunna faktureras – även om uppdragen är tidsmässigt begränsade. Vad gäller rena konsulttjänster är det dock ingen förändring utan dessa kan faktureras som vanligt.

Tidigare uppdrag får passera

Frågan inställer sig då vad du som följt Skatteverkets rekommendation och fakturerat dina styrelseuppdrag ska göra nu? Skatteverket har i en kommentar till rättsfallet sagt att det gamla ställningstagandet inte längre ska tillämpas vad gäller styrelsearvoden.

Kontrollen kommer dock att vara framåtsyftande vilket innebär att man kommer låta existerande uppdrag som redan har fakturerats innan domen få löpa viss tid. Det gäller dock enbart de avtal som ingåtts före HFD:s dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s dom) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.

Däremot kommer det att vara stopp för att fakturera nya styrelseuppdrag, utom i rena undantagsfall som angetts ovan. Det innebär att utgivaren vid nya uppdrag är skyldig att betala arbetsgivaravgifter och mottagaren att ta upp inkomsten som inkomst av tjänst.

Vill du läsa mer? På SEBs nyhetssajt Make it hittar du massor av inspiration, tips och råd, till exempel:


Det här är ett sponsrat inlägg som är en del av Breakits annonserbjudande. Inlägget kommer från SEB/Make it. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER