"Hur skriver vi ett VD-avtal – och varför behövs ett?"

Breakit - "Hur skriver vi ett VD-avtal – och varför behövs ett?"

Juristerna på Cederquist guidar Breakits läsare i vanliga juridiska frågor.

Vad ska man tänka på när man anställer en extern VD, och hur skiljer sig avtalet mot ett vanligt anställningsavtal? Arbetsrättsspecialisten Jonas Lindskog på advokatbyrån Cederquist ger råd till en läsare om vad som är viktigt att tänka på.

FRÅGAJag är grundare för ett startup-bolag som går väldigt bra. Vi kommer på sikt att ta in investerare i bolaget och även anställa en extern VD så att jag kan fokusera på att utveckla bolagets erbjudande. Är det något särskilt vi bör tänka på när vi anställer den externa VD:n? Kan vi använda samma blankett för anställningsavtal som vi använder för övriga anställda? 

SVAR: Hej! När det gäller VD-avtal finns det primärt två aspekter att beakta, eftersom VD-avtal i flera avseenden skiljer sig åt från "vanliga" anställningsavtal.

Det första ni bör tänka på är att se till att er VD inte omfattas av lagen om anställningsskydd – LAS. Därefter bör ni fundera över vilka restriktioner ni vill ålägga er VD och vilka åtaganden ni vill att denne gör i form av konkurrensförbud och liknande, vilka ska framgå av avtalet. Här är sex viktiga saker att tänka på innan ni anställer er nya VD:

1. Varför er nya VD inte ska omfattas av LAS

LAS innehåller en mängd olika regleringar med syfte att skydda en anställd i anställningen, till exempel regler hur du får säga upp en anställning, vilka formkrav som ska iakttas vid uppsägning och vilka anställningsformer som finns.

En VD är normalt undantagen från lagens tillämpningsområde, men då krävs att VD:n har sådana arbetsuppgifter och får sådana anställningsvillkor som normalt sett tillfaller en person i en företagsledande ställning. Exempel på sådana bättre anställningsvillkor kan vara högre lön än övriga anställda, rätt till bonus, rätt till tjänstepension och en uppsägningstid från arbetsgivarens sida om minst sex månader.

Om VD:n inte erhåller bättre anställningsvillkor än övriga anställda finns det en risk att denne inte har sådana anställningsvillkor som normalt tillfaller en person i företagsledande ställning, vilket leder till att VD:n omfattas av LAS. Då kan det bli problematiskt för bolaget eftersom det bland annat krävs saklig grund för uppsägning för det fall ni önskar ersätta VD:n i framtiden.

2. Skriv ett riktigt anställningsavtal

Det är viktigt att ingå ett riktigt anställningsavtal med en VD. Även om ni har stort förtroende för varandra när anställningen börjar kan mycket hända under anställningens gång.

De enkla blankettavtal som finns på nätet eller hos arbetsgivarorganisationerna bör endast användas för ”vanliga” arbetstagare då de saknar regleringar om VD:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra åtaganden som lämpar sig för en person i företagsledande ställning.

Dessutom ska en VD ha rätt till en lång uppsägningstid från bolaget sida – normalt minst sex månader – och då måste detta framgå av anställningsavtalet. Ska ni dessutom ta in investerare i bolaget kommer potentiella investerare vilja gå igenom de avtal som finns på plats inom ramen för deras granskning av bolaget. Om det då saknas ett ordentligt VD-avtal kan detta utgöra en stor ”red flag” i granskningen som görs av den potentiella investeraren.

3. Avtala om sekretess och skadestånd

Då er VD kommer att få tillgång till all företagshemlig information är det viktigt att anställningsavtalet innehåller ett ordentligt åtagande rörande sekretess, giltigt både under anställningstiden och under en period efter anställningens upphörande.

På så sätt blir det enklare att skydda er företagshemliga information från att spridas till tredje man. Dessutom bör ni sanktionera sekretessåtagandet med ett avtalat skadestånd (vite), vilket gör det lättare för er att kräva in skadestånd från VD:n om denne skulle bryta mot sekretessåtagandet.

4. … och konkurrens och värvningsförbud

För en VD är det vanligt att man avtalar om konkurrens- och värvningsförbud giltiga efter anställningens upphörande. Sådana klausuler blir dock bara giltiga om de är skäliga. Ett konkurrensförbud bör till exempel vara begränsat geografiskt och får normalt inte vara längre än 18 månader.

Därtill ska VD:n erhålla någon form av ersättning för den olägenhet som konkurrensförbudet innebär. Vad gäller värvningsförbud avseende kunder och anställda ställs det normalt inte lika strikta krav på ett sådant förbud för att det ska vara giltigt.

Det är därför viktigt att ni funderar på vilken typ av skydd ni behöver. En anställd är bunden av en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren under hela anställningstiden (inklusive uppsägningstiden), vilket innebär att uppsägningstiden ibland kan ge ett fullgott skydd beroende på omständigheterna.

5. Tänk också på att en VD även kan ingå andra avtal med bolaget

Ska VD:n bli aktieägare i bolaget? I så fall kan aktieägaravtalet innehålla bestämmelser rörande sekretess, konkurrensförbud och värvningsförbud. Det ställs inte samma strikta krav på ett konkurrensförbud i ett aktieägaravtal som det gör på ett konkurrensförbud i ett anställningsavtal. Ni bör därför fundera på om bestämmelserna i aktieägaravtalet utgör fullgott skydd för er verksamhet.

6. Glöm inte de lagregler och villkor som gäller även för VD

Det är viktigt att komma ihåg att en VD omfattas av bestämmelserna i semesterlagen och att VD:n kan omfattas av er tjänstepensionsplan om en sådan finns. Det innebär att beräkning av semesterlön ska göras enligt semesterlagen även för VD och att rörlig lön under vissa omständigheter ska inkluderas i beräkningen av semesterlön.

Ni bör också kontrollera villkoren i tjänstepensionsplanen avseende till exempel pensionsmedförande lön så att ni inte gör för låga pensionsavsättningar för VD:n under anställningstiden. Ett pensionskrav kan nämligen gå långt tillbaka i tiden, vilket innebär att sådana krav kan uppgå till mycket höga belopp.

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga artiklar från Cederquist på Breakit.

Det här är en sponsrad artikel av Cederquist – en modern, topprankad affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. De erbjuder ett startup-paket som du kan läsa mer om här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER