Spotifys gigantiska miss – räknade fel på nästan 1 miljard

Spotify
Spotifys gigantiska miss – räknade fel på nästan 1 miljard

Foto: TT

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Nu tvingas musikjätten riva upp sitt bokslut, kan Breakit avslöja.

Det är i Spotifys nyligen offentliggjorda årsredovisning som de smått sensationella uppgifterna avslöjas. Spotifys egen revisor Aine Hearty flaggar i sin granskning av räkenskaperna att det förekommit fel i bolagets redovisning tidigare år.

Under noten 4 med titeln “Correction of errors” framkommer det att Spotify i det tysta tvingats göra om sitt bokslut både för 2014 och 2015.

Det handlar om signifikanta förändringar.

Efter att Spotify rättat sitt eget bokslut ökade nettoförlusten dessa två år med 837 miljoner kronor. För 2015 landade missen på 604 miljoner kronor och för 2014 ökade nettoförlusten med 233 miljoner kronor som en direkt följd av räknefelen.

Det är en rad olika kostnadsposter som Spotify inte redovisat korrekt. Bland annat handlar det om bonusar till ledningen på drygt 90 miljoner kronor som nu bidragit till den ökade förlusten för de två åren.

Men den största missen har Spotify gjort gällande utbetalningar av royalties till artister och andra rättighetsinnehavare. Av årsredovisningen framgår att utbetalningarna “underdrivits” med 27,6 miljoner euro 2015 och 26,5 miljoner euro 2014. Räknefelet motsvarar drygt en halv miljard kronor baserat på dagens växelkurs.

En pikant detalj: I årsredovisningen tvingas bolaget viga hela fyra sidor till att redovisa inte mindre än elva olika rättelser.

Läs fler artiklar
LÄS MER