Snart blir hämndporr ett nytt brott – ska ge fängelse i högst fyra år

Politik
Snart blir hämndporr ett nytt brott – ska ge fängelse i högst fyra år

Hämdporr har blivit ett problem för många unga. Foto: Jonas Ekströmer / TT.

Erik Wisterberg

Reporter

Så vill regeringen stoppa kränkningar på nätet. Breakit listar de tre viktigaste punkterna i det nya lagförslaget.

Redan i februari 2016 föreslog regeringens utredare att svenskarna skulle få ett bättre skydd mot kränkningar på internet. Bland annat föreslogs att så kallad ”hämdporr” skulle kriminaliseras. 

Nu gör regeringen slag i saken.

”Dagens lagstiftning ger inte tillräckligt skydd mot hot och kränkningar som kan drabba alla men där kvinnor är särskilt utsatta. Nu stärker regeringen skyddet mot näthat för att värna varje människas rätt till personlig integritet”, säger justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande. 

I dag skickas ett skarpt lagförslag på remiss till lagrådet, vilket är ett av de sista stegen innan riksdagen kan ta ställning via en omröstning. 

”Teknik- och samhällsutvecklingen har medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har antagit nya former, särskilt via Internet och på sociala medier. I lagrådsremissen lämnas flera förslag för att uppdatera och stärka skyddet för den personliga integriteten”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande. 

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Här är 3 av de viktigaste punkterna: 

1. Nytt brott – för hämndporr 

Det införs ett nytt brott – olaga integritetsintrång – som gör det olagligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, såsom hämndporr, nakenbilder och andra kränkande uppgifter

Straffet blir böter eller fängelse upp till två år och för grovt brott fängelse i mellan sex månader och fyra år.

2. Hot om att sprida nakenbilder blir staffbart

Straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, grovt förtal och förolämpning förtydligas och moderniseras. Bestämmelsen om olaga hot utvidgas även så att det blir straffbart att hota med fler typer av brottsliga gärningar, till exempel hot om att sprida nakenbilder på någon annan.

3. Facebook, Insta och Youtube MÅSTE radera

Den som tillhandahåller en interaktiv tjänst på internet, till exempel vissa sociala medier, ska vara skyldig att ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.

Läs fler artiklar
LÄS MER