Prisbelönte förvaltaren: "Jag skulle inte investera i något annat än tech idag"

Ehrling Thune är förvaltaren bakom "Årets bästa branschfond 2016". Nu avslöjar han varför bolagen som fonden investerar i kommer att förändra världen på fem eller tio år.

Google, eller Alphabet som det heter nu, Facebook och Ericsson. Det är var Skandia Time Global har sina största innehav. Nyligen utsågs fonden till ”Årets bästa branschfond” av Fondmarknaden.se.

Fonden har presterat en genomsnittlig årsavkastning om 25,2 procent på fem år. Avkastningen hittills i år ligger på 15,9 procent*.

"Vi är fyra personer i gruppen, som var och en är specialister inom varje område vi analyserar; hårdvara, mjukvara, telekom och media. Vi satsar på specialistkompetens i investeringsarbetet", berättar Ehrling Thune.

Vad ser du för teknologiska trender just nu och i framtiden?
"Det är ett stort tema, men jag skulle inte investera i något annat än tech i dag. Om du ser på branscherna vi analyserar och hur de äter sig in i andra branscher, så kommer detta att förändra världen på fem eller tio år. Det är svårt att säga, men de områden vi först tror kommer att bli påverkade av 'machine learning' – artificiell intelligens – är traditionell detaljhandel i USA, eftersom aktörer som Amazon tar allt större del av branschen."

LÄS MER: Här är Skandias miljardsatsning på onoterade bolag

Vilka bolag skulle kunna gynnas av de trenderna?
"De är många. Men Google och Facebook är de två största innehaven i fonden. De arbetar med just dessa områden. Det kan verka gå långsamt, men du kan tänka dig skaleffekterna de bolagen har. De har inga kostnader för marknadsföring utan kan bara ändra sin plattform. Det är en otroligt stark plattform som Facebook har, och Google likadant."

Här kan du läsa mer om Skandia Time Global

Årets branschfond

Fondmarknaden.se presenterar årets branschfond inom tolv kategorier:

”I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag, i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken”, lyder Fondmarknadens motivering till utmärkelsen.

*Avkastning fram till 2017-05-31. Avkastningshistoriken är beräknad i svenska kronor efter avdrag för avgifter. Hänsyn till inflation är inte tagen.

En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. Faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse, finns här och kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Detta är ett sponsrat inlägg från Skandia. Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER