Nya siffror: Drömmarknad för tech-konsulter

Finwire / Breakit

Rekordstor framtidstro och höjda arvoden. Ny undersökning visar sötebrödsdagar för konsulter inom it-, teknik och telekom.

Högkonjunkturen för IT/telekom- och teknikkonsulter har förstärkts ytterligare. Närmare 90 procent av konsulterna rapporterar fortsatt god och eller ökad beläggning. 45 procent har också höjt sina arvoden det senaste året. Det visar Eworkbarometern för 2017.

”Optimismen bland konsulterna är rekordhög. Så stor framtidstro har vi inte noterat under de elva år som vi har gjort undersökningen. Marknaden går på högvarv. Dessutom räknar över 92 procent med att efterfrågan kommer att hålla i sig eller öka det närmaste året”, säger Zoran Covic, vd för Ework Group.

Eworkbarometern mäter efterfrågan och prisutvecklingen bland konsulter inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling sedan 2007 och är den största i sitt slag.

Av svaren framgår att 89 procent har oförändrad eller ökad beläggning jämfört med för ett år sedan. I förra Eworkbarometern från september 2016 var denna siffra 83 procent. Endast 11 procent redovisar minskad beläggning.

”Att beläggningsgraden fortsätter att öka är ytterligare ett bevis på det stora behov av kompetenta konsulter som finns hos företag och organisationer”, säger Zoran Covic.

Optimismen bland IT- och teknikkonsulterna om den närmaste framtiden har ökat ytterligare sedan förra mätningen. Hela 54 procent tror att marknaden för konsulttjänster kommer att växa under de kommande tolv månaderna. Bara 7,7 procent tror på en sämre marknad.

När frågan begränsas till det egna konsultområdet är optimismen ännu större. 61 procent tror på en ökad efterfrågan av deras tjänster, medan endast 6,3 procent tror på en minskad marknad. Motsvarande siffror hösten 2016 var 60 respektive 7,4 procent.

Eworkbarometern pekar också på fortsatt stigande konsultpriser. 45 procent av de tillfrågade har höjt sina timpriser under det senaste året och 68 procent under de senaste två åren. Genomsnittspriset ligger nu på 919 kronor per timme.

Eworkbarometern 2017 är genomförd under april och maj bygger på intervjusvar från 3 770 konsulter och konsultchefer i Norden varav 75 procent är svenska. Av de respondenterna är 53 procent verksamma inom IT/Telekom, 22 procent verksamhetsutveckling, 13 procent teknik och 12 procent övriga. 
 

Läs fler artiklar
LÄS MER