Kry och Min doktor ser över sina verksamheter – "Blir svårt för oss"

Min doktor Kry Digital vårdcentral
Kry och Min doktor ser över sina verksamheter – "Blir svårt för oss"

Johan Flodin, Livia Holm och Daniel Persson. Foto: Press

Towe Boström

Reporter

Taxan för de digitala vårdbesöken halveras samtidigt som Kry och Min doktor får svidande kritik i en ny rapport. Nu genomför vårdgivarna interna granskningar – och ser över verksamheterna.
"Innovationer kan hämmas på kort sikt", säger Krys Sverigechef Livia Holm.

Med tjänster som Kry och Min Doktor kan patienter boka tid och träffa läkare genom videomöten. De båda bolagen har tillsammans tagit in hundratals miljoner i riskkapital och hyllats som lösningar på effektivitetsproblemen i vården. 

Men under förra veckan hamnade bolagen i blåsväder. Dagens arena rapporterade att vårdtjänsterna skrivit ut antibiotika utan tillräckligt underlag för en diagnos, efter en granskning av Region Jönköping. De båda sajterna ska vardera ha ställt ut runt 40 lunginflammationsdiagnoser - men bland Krys patienter hade bara en tredjedel fått korrekt handläggning. Antalet var ännu lägre hos Min doktor, en fjärdedel.  

Under förra veckan beslutade även Sveriges kommuner och landsting (SKL) att ersättningen för digitala vårdbesök ska sänkas till 650 kronor per besök. De flesta landsting har tidigare tillämpat summan 1.200 kronor, men nu anser man att besöken kostar regionerna för mycket. Med andra ord: ett mardrömdsbesked för de digitala vårdcentralerna. 

Daniel Persson, affärsutvecklare på Min doktor, säger att det nu kan bli svårt att fortsätta driva verksamheten som tidigare. Han pekar på att ekonomin är avgörande för utvecklingen av tjänsten, men vill i nuläget inte sia mer om framtiden.    

Genom Min doktor får patienterna tillgång till en läkare som kan innefatta flera steg av kontakter, som i den vanliga sjukvården hade kategoriserats som flera antal besök, förklarar han. 

"Vi har valt att ha hela den besöksfunktionaliteten inom ramen för ett och samma ärende. Utifrån det perspektivet blir det svårt för oss att forsätta med den verksamheten så. Vi får göra en analys om vad det kommer innebära för oss", säger Daniel Persson.

Rörande Region Jönköping slutsats säger han att granskningar är viktiga för kvalitetens skull. Men han är kritisk till den aktuella granskningen som han menar baserar sig på bristande underlag.  

Han kan inte uttala sig om de enskilda fallen men poängterar att Min doktor arbetar aktivt med kvaliteten, bland annat genom ett system där läkarna granskar varandra efter patientmötena. 

Kan det bli aktuellt med åtgärder när man tittar över de aktuella fallen? 

"Vi får se vad vår egen utredning visar. Därefter får vi ta ställning till vad som behöver göras, om det behöver göras", säger Daniel Persson.

Johan Flodin, ansvarig läkare på Kry, säger att de välkomnar granskningen och tar rapporten på stort allvar. Man genomför nu en intern granskning av de aktuella fallen. 

"Om det visar sig att läkare brutit mot våra medicinska riktlinjer kommer vi att vidta relevanta åtgärder". 

Vilka åtgärder kan bli aktuella? 

"Vårt främsta fokus är att bedriva vård med hög medicinsk kvalitet och då får vi säkerhetsställa att våra läkare följer gängse praxis och och riktlinjer."

Han poängterar att det är viktigt att veta var gränsen för patientvården går inom den digitala vårdgivningen.

"Med anledning av det granskar vi de här fallen internt för att se om vi kan förbättra de här åtgärderna".  

Livia Holm, Sverigechef på Kry, säger att de i grunden ser positivt på om landstingen kan enas om ersättning. Hon menar att det är nödvändigt för att möjliggöra fortsatt digitalisering i vården – men fruktar konsekvenser för utvecklingen.  

"Det finns en risk att det skulle innebära att innovationer kan hämmas på kort sikt".

Livia Holm tillägger att hon känner sig trygg på längre sikt, och att hon inte ser några hinder för att fortsätta driva verksamheten. 

Livia Holm tror inte att vi sett det sista i debatten, och menar att nivåerna på ersättningarna inom den digitala vården kommer att fortsätta stötas och blötas. 

"Vi kommer att göra vårt yttersta för att den sänkta ersättningen inte går ut över patienten. Vår fokus är som vanligt att fortsätta bedriva en högkvalitativ och tillgänglig vård till våra patienter."

Läs fler artiklar
LÄS MER