Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Kvinnor och män behandlades olika av investerare – nu reagerar branschen på nya studien

Artikel bild
Aurore Belfrage, Therese Grahn och Klementina Österberg. Foto: Press/Ingela Vågsund.

Kvinnor och män uppfattades och behandlades olika när de sökte riskkapital – till männens fördel. Det visar en ny studie som tittat på det svenska riskkapitalet.
Nu höjs kritiska röster.
"Hela branschen måste röra på sig”, säger Aurore Belfrage, på riskkapitalbolaget EQT Ventures.

Towe Boström

Towe Boström

towe@breakit.se

Reporter

Tre professorer har följt beslutsfattare inom det offentliga riskkapitalet och konstaterar i en studie att kvinnor och män uppfattades och behandlades olika när de sökte riskkapital.

Studien, som grundar sig i material från 2009-2010, visade att männen i större utsträckning fick kapital och även beviljades högre summor än kvinnorna. Yngre män beskrevs även som unga och lovande medan en yngre kvinnas ålder istället tolkades som bristande erfarenhet. 

Breakit har nu pratat med en rad techprofiler som rör sig i branschen och som reagerat på studien.  

Therese Grahn är grundare av appen Pyzzle it som låter barnen själva designa sina grejer. Hon säger att det är enkelt att peka på att investerarna gör fel eller inte förstår kvinnliga branscher – men poängterar att alla har ett ansvar i debatten. 

”Vi kvinnor måste våga tänka stort, se hela världen som vår marknad, våga misslyckas och sträcka på oss i en mansdominerad bransch. För investmentbolagen handlar det snarare om att inte missa framtidens miljardbolag och svenska möjliga unicorns", säger Therese Grahn.

Hon konstaterar att de flesta startups grundas av män inom snarlika branscher, där många aktörer slåss om kapital i en stenhård konkurrens. Samtidigt finns det fler kvinnor som startar bolag inom branscher som är mer ovanliga inom startups.

"Mångmiljardbranscher som ännu inte 'disruptats' men med stor potential. Dessa bolag borde därför vara högintressant för investerarna", säger Therese Grahn.

Klementina Österberg är vd för GU Ventures, som gör investeringar med koppling till Göteborgs universitet. 

"Vi har haft lika duktiga kvinnor och män, om man inte inser det har man uppenbarligen svårigheter för det andra könet", säger Klementina Österberg. 

Hon känner dock inte själv igen sig i beskrivningen och pekar på att hon och hennes kolleger investerat i många kvinnliga ideér. 

Tror du att det här är ett problem? 

"Jag tror att det är ett stort problem. Fortfarande är väldigt många riskkapitalister bara män", säger Österberg.

Hon poängterar vikten av att marknadsföra sig på ett sätt som träffar kvinnor. GU Ventures har i genomgångar noterat att många riskkapitalbolag fokuserar på manliga bilder i sina presentationer om sig själva. De har även tittat på om deras affärsutvecklare bedömer kvinnor och mäns affärsidéer på exakt samma sätt.

"De har kommit fram till att män och kvinnor bedömer det andra könet på olika sätt. Därför är det viktigt att dels medvetandegöra detta, dels ha båda könen representerade inom de beslutssfärer, som väljer ut idéer", säger Klementina Österberg. 

Klementina Österberg tror att det kan vara svårare för kvinnor att få kapital genom nätverkande eftersom strukturerna ser ut som de gör. Som exempel pekar hon på att det kan vara svårare att mingla och träffa personer som andra har träffat via tillfällighet och klubbar, eller fått förmedlat via kontakter.

"Även här arbetar vi med att skapa öppna events med andra partners, samt marknadsföra erbjudandet, så att alla inkluderas, unga som gamla, kvinnor som män. Eller andra nationaliteter, till exempel genom att köra på engelska.” 

Hon tycker att det är viktigt att frågan diskuteras och att vi fortsätter att jobba med det. 

"Det har hänt alldeles för lite på åtta år", säger Klementina Österberg. 

Sara Wimmercranz och Susanne Najafi som står bakom riskkapitalbolaget Backing Minds har uttalat sig över mejl. De är inte förvånade över resultatet och tror att bemötandet skiljer sig mellan riskkapitalbolagen. 

De menar att särbehandlingen är ett problem – för alla. 

"Sveriges konkurrenskraft försämras, riskkapitalbolagen får sämre avkastning till sina fonder om de förbiser potential och färre entreprenörer kommer att starta bolag om de inte tror att de kommer att ges rätt förutsättningar att växa dem", skriver Wimmercranz och Najafi. 

De efterlyser diversifiering i investerarledet och menar att investerare och riskkapitalbolag bör jobba mindre med dealflow (inkommande ansökningar) och nätverkstipsning och mer med dealfind - att utvärdera potential i marknader, branscher och i konsumentledet. 

De understrker även vikten av att lyfta lyckade exempel och förebilder, samt att  strukturera uppföljning och offentliggöra statistik så att alla kan förstå hur investerade pengar, i synnerhet de statliga, fördelas.

"Inte minst något att tänka på i det kommande Saminvest, ett upplägg där staten matchar privat kapital in i fonder."

EQT Ventures Aurore Belfrage konstaterar att det inte är någon rolig läsning. 

”Jag är inte jätteförvånad heller, det här är ju ett problem vi har i industrin och det är mycket som ska göras”, säger hon. 

Kan du själv känna igen de här normerna och uppfattningarna som beskrivs i artikeln? 

”I breda drag, ja”.

Hon tillägger att det är hennes personliga erfarenhet, framförallt som entreprenör. 

”Det gör också att unga kvinnliga grundare inte går till VC för att resa pengar. Det är en missad möjlighet för oss.” 

Belfrage tror ändå att medvetenheten ökat något sedan studien genomfördes.

”Även om jag inte tycker att det skett så mycket i praktiken, men det är ändå något vi pratar om. Det är ett känt problem i dag”.

Hon tycker att aktörer som entreprenörer, säljare och investerare ofta använder sig att slarviga formuleringar som bekräftar stereotyper. Som exempel ger hon ”vi behöver en kvinnlig investerare eller entreprenör i en panel”. 

”Ja, men jag är en entreprenör, jag är en investerare”. 

Aurore Belfrage pekar samtidigt på hur formatet för hur bolagen skaffar kapital inte gynnar dem som är ovana. Hon efterlyser en öppnare konversation, i stället för den klassiska "3-minuterspitchen." 

”Att skapa format för en bättre konversation så att vi lär känna varandra är ett steg. Hela branschen måste röra på sig”, säger Belfrage. 

Läs mer