"Hur skyddar vi vår affärsidé på bästa sätt?"

"Hur skyddar vi vår affärsidé på bästa sätt?"

Juristerna på Cederquist guidar Breakits läsare i vanliga juridiska frågor.

Hur behöver en startup skydda sin affärsidé – så kallad ”secret sauce” – för att den inte ska hamna i fel händer? Arbetsrättsspecialisten Jonas Lindskog och IT-rättsspecialisten Matilda Sanfridson på advokatbyrån Cederquist ger råd.

FRÅGAJag och min kollega har utvecklat ett nytt affärskoncept inom livsmedelsbranschen. Idén består av en app och ett koncept kring hur appen ska användas i syfte att effektivisera hur konsumenter köper och återvinner sina livsmedel. Vi planerar att inom kort att anställa två utvecklare och vi hoppas också snart kunna presentera vår idé för potentiella investerare. Hur skyddar vi vår affärsidé när vi tar in nya anställda i bolaget och när vi för diskussioner med investerare? 

SVAR: Det första ni bör tänka på är att det finns olika skydd för er så kallade ”secret sauce”. Här kommer därför sex råd på hur ni skyddar er idé i det här skedet:

1. Tänk på immaterialrättsligt skydd

Det kan finnas olika immateriella rättigheter kopplade till er affärsidé, som ni kan läsa mer om i vår senaste artikel om open source. Börja med att inventera er idé, hur den kommer till uttryck och utred vilka immaterialrättsliga rättigheter som kan aktualiseras, till exempel upphovsrätt avseende appen.

För att skydda ”know-how” och andra affärshemligheter i förhållande till utvecklarna är det främst det arbetsrättsliga skyddet som är aktuellt, men det är också viktigt att säkra upp ett skydd vid förhandlingar med eventuella investerare.

2. ... och skydd från de anställdas lojalitetsplikt

Vad gäller ”know-how” och andra hemligheter som en anställd får del av i anställningen, som inte omfattas av immaterialrättsligt skydd, kan dessa skyddas av andra typer av regler. Först och främst gäller att anställda under anställningen har en lojalitetsplikt som innebär att de inte får sprida eller använda arbetsgivarens information – i detta fall er "secret sauce" – på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Ett sådant agerande bryter mot anställningsavtalet.

3. Kom ihåg lagen som skyddar er

Enligt företagshemlighetslagen gäller att en anställd inte får utnyttja eller röja information som tillhör arbetsgivaren. Men lagen omfattar endast företagsspecifik information som arbetsgivaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende. Det kan till exempel vara kundlistor, prisinformation och tekniska uppgifter. Förbudet gäller under anställningstiden, men även efter anställningens upphörande om det föreligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara att en anställd förbereder och planerar att utnyttja och röja information direkt efter att anställningen upphört.

4. Skriv avtal kring sekretess

Även om lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen ger ett visst skydd är det viktigt att komplettera dem med ordentliga anställningsavtal. Det är möjligt att i anställningsavtal avtala om att sekretess ska gälla – både under och efter anställningen. Sekretessåtagandet får gärna vara förenat med ett avtalat skadestånd (vite), annars riskerar åtagandet att i praktiken bli tandlöst mot de anställda. Då räcker det med att du som arbetsgivare kan styrka avtalsbrott för att kräva in det avtalade skadeståndet.

5. ... och om konkurrens och värvningsförbud

Vidare kan man i vissa fall avtala om att så kallat konkurrensförbud och värvningsförbud ska gälla en viss tid efter anställningens upphörande. Sådana klausuler ska dock användas med försiktighet och som huvudregel endast användas för tjänstemän där det är befogat – exempelvis högre befattningshavare eller anställda som besitter specifik kompetens.

6. Skydda er mot investerare

Det är lika viktigt att befästa ert skydd för er "secret sauce" mot nya investerare som mot nya anställda. Som poängterats i en tidigare artikel från oss, är det ordning och reda på dokumenten som är nyckeln till en lyckad kapitalanskaffning. För att skydda idén vid sådana diskussioner är det viktigt att ha ett sekretessavtal på plats. Följande punkter är då viktiga att beakta:

  • Var noggrann med vilka som är parter till avtalet och vilka som ska få ta del av informationen (ibland kan det till och med vara motiverat att ha en lista över de individer som får ta del av informationen).
  • Definiera tydligt vad som omfattas av sekretessåtagandet och fundera över hur mycket information ni lämnar till de potentiella investerarna.
  • Begränsa syftet för vilket investeraren får ta del av informationen under sekretessåtagandet.
  • Bestäm under vilken tid som sekretessåtagandet ska gälla utifrån en bedömning om hur länge ni bedömer att informationen har ett kommersiellt värde.
  • Ange att investeraren måste återlämna information när syftet för vilket investeraren får ta del av informationen fullgjorts.
  • Sätt ett avtalat skadestånd (vite) som utgår för överträdelser av sekretessförbindelsen.


Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga artiklar från Cederquist på Breakit.

Det här är en sponsrad artikel av Cederquist – en modern, topprankad affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. De erbjuder ett startup-paket som du kan läsa mer om här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER