Foodora: ”Vi har idag ett väl fungerande arbetsmiljöarbete”

Foodora Cykelbuden
 Foodora: ”Vi har idag ett väl fungerande arbetsmiljöarbete”

Felipe Gutierrez, Sverige-vd för Foodora, vill inte ställa upp på en intervju. Foto: Pressbild Foodora samt Lars Pehrson/SvD/TT.

Erik Wisterberg

Reporter

De anklagas för stora brister – och väntade nära ett år med att anmäla en allvarlig olycka.
Foodora hävdar dock att företagets arbetsmiljöarbete fungerar.

I dag avslöjar Breakit att matleveransappen Foodora kritiseras på punkt efter punkt av Arbetsmiljöverket.

Bolagets rutiner för hur olyckor hanteras brister. Det konstaterade Arbetsmiljöverket efter att ha genomfört en inspektion på Foodoras huvudkontor den 12 april i år. Myndighetens granskning av Foodora pågår just nu. 

Dessutom dröjde det nära ett år innan en olycka där ett cykelbud blev påkört av en bil anmäldes. Händelsen är en del av Arbetsmiljöverkets utredning – och den mycket sena anmälan kan komma att leda till åtal i svensk domstol. 

Breakit har sökt Foodoras Sverige-vd Felipe Gutierrez, som är ytterst ansvarig för säkerheten för Foodoras hundratals cykelbud. Varken han eller någon annan av Foodoras ledande företrädare har dock velat ställa upp på en intervju. 

Några av frågorna som kräver ett svar är dessa: 

• Varför anmäldes olyckan först i mars 2017, när den skedde i april 2016?

• Hur många fler olyckor har Foodora missat att anmäla till Arbetsmiljöverket?

• Breakits källor säger att det sker olyckor ”hela tiden” – vad säger ni till dem som hävdar att ni medvetet har mörkat olyckor som inträffat?

Foodora har fått ta del av dessa frågor, och ett andra specifika frågeställningar. Företaget har dock valt att svara med ett generellt skriftligt uttalande 

Vi publicerar här Foodoras uttalande, tillhandahållit av företagets pr-ansvarige, i sin helhet:  

Medan utredningar och debatter fortgår fortsätter vi på foodora att utveckla och förbättra villkoren för våra anställda. Det är vårt främsta fokus, det är ett arbete som sker i vårt intresse för våra anställda och det sker löpande. 

Vi kommer av integritets- och sekretesshänseende inte kommentera några enskilda anmälningar men kan bekräfta att foodora har anmält samtliga av de arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud som kommit till vår kännedom till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. 

Foodora har alltid haft för avsikt att agera i enlighet med gällande lagar och regler och har idag ett väl fungerande arbetsmiljöarbete med tydliga rutiner för bland annat dokumentation, hantering och rapportering av arbetsskador, arbetsolyckor och allvarliga tillbud.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion hos oss i april varefter vi erhöll en åtgärdslista som ska följas upp i juni. Strukturen för åtgärdandet av de brister som identifierades är redan satt och implementeringen är påbörjad. Dialogen med Arbetsmiljöverket är god och det är ett arbete som vi värderar högt och lägger mycket fokus på. 

Foodora har inte fått några indikationer på att Arbetsmiljöverket avser väcka något åtal. Vad gäller utbildning av nyanställda så har foodora en introduktionsutbildning där risker i arbetsmiljön och säkerhet framhålls. 

Vikten av att sätta säkerheten först förtydligas för såväl nyanställda som befintligt anställda fortlöpande under anställning. Våra anställda täcks av en olycksfallsförsäkring som är tecknad hos IF Skadeförsäkring. 

Läs fler artiklar
LÄS MER