Foodora granskas av Arbetsmiljöverket – kritiseras för stora brister

FoodoraCykelbuden

Erna Zelmin-Ekenhem är generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm samt Lars Pehrson/SvD/TT.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

På punkt efter punkt sågas Foodoras arbetsmiljöarbete och rutiner vid olyckor.
Breakit kan idag avslöja att Arbetsmiljöverket har sjösatt en granskning av det snabbväxande matleveransbolaget.

Den 12 april knackade två inspektörer från Arbetsmiljöverket på dörren till matleveransappen Foodoras huvudkontor på Storgatan 33 i Stockholm.

Efter en olycka där ett av företagets cykelbud blivit påkört av en bil – en olycka som anmäldes nära ett år efter att den inträffat – hade inspektörerna fått i uppdrag att ta reda på hur det står till med arbetsmiljön på Foodora. 

När de två inspektörerna Helene Eklöf och Susanne Wessberg var färdiga konstaterades brister på åtta områden. 

”När vi gör en inspektion tittar vi på om arbetsgivaren uppfyller våra lagar och regler på arbetsmarknaden”, säger Helene Eklöf till Breakit. 

Följer Foodora lagen?

”Nej, det gjorde de inte vid vår inspektion. De har ett förbättringsarbete att göra”. 

***

Foodora cyklister färdas mil efter mil på Stockholms gator, ofta i tät trafik. De levererar under tidspress, ibland med tung last i sina stora rosa väskor. 

Leveranserna är många, oftast tre till fyra per timme, i arbetspass som varar uppemot fem timmar. Vissa cykelbud tar dock dubbla pass efter varandra för att tjäna mer pengar. 

Foodora mäter deras effektivitet via den app som cykelbuden använder för att ta emot uppdrag. Varje sekund räknas.  

Ett av de viktigaste interna nyckeltalen är hastigheten.

Den som cyklar långsammare än kollegorna i sitt team kan räkna med ett samtal eller sms från sin chef. Breakit, vars reporter själv nyligen cyklat 22 mil som anställd för Foodora, har tagit del av ett sådant. 

”Ett område som vi kan förbättra är genomsnittshastigheten (för förra veckan var den 15km/h) så vi kan pressa oss lite hårdare för att nå 16km/h som är snittet för vårt teams medlemmar”, hette det.

Kring den insamlade datan görs en slags poängtavla, där de bästa cykelbuden rankas som i en sportliga.

De anställdas kontrakt skrivs månad för månad. Det ger i praktiken företaget möjligheten att löpande välja vilka anställda som ska få jobba kvar. 

Alla cykelbud på Foodora i Stockholm har rörlig lön, där antalet leveranser avgör hur mycket pengar man tjänar. 

Arbetsmiljöverkets Helene Eklöf tror att Foodoras upplägg kan skapa en osäker arbetsmiljö.

”Det ger inte lika förutsättningar för alla att jobba hos dem på ett säkert sätt, och jag förstår att många tar genvägar i trafiken. Det blir inte en säker arbetsmiljö”, säger hon.

Cykelbud som Breakit talat med uppger att den officella linjen är att alla trafikregler ska följas. 

"Men i praktiken är budskapet att du ska cykla så fort du kan", säger ett av dem. 

***

Bland Foodoras cyklister finns kännedom om fler olyckor av allvarlig karaktär än de två olycksfall som hittills har anmälts till Arbetsmiljöverket. 

”Det händer olyckor hela tiden. Nyligen var det till exempel en kollega som bröt handen”, säger ett Foodora-bud till Breakit. 

Anmälan till Arbetsmiljöverket är lagstadgat vid allvarliga arbetsplatsolyckor och allvarliga så kallade tillbud. Dessa anmälningar ska säkerställa att svenska arbetsgivare gör en grundlig utredning av vad som orsakat olyckan – så att liknande olyckor kan förebyggas och undvikas. 

I det inspektionsprotokoll som Arbetsmiljöverket upprättade efter sitt besök på Foodoras huvudkontor framkommer omfattande brister. 

En av de åtta punkterna handlar om vem som egentligen är ansvarig för att se till att olyckor eller dödsfall anmäls. Foodoras skriftliga rutiner för detta är bristfälliga.

"Det finns behov av att förtydliga dessa rutiner så att det klart framgår vem det är i er verksamhet som ska göra sådana anmälningar", skriver Arbetsmiljöverket i inspektionsprotokollet.

Breakits reporter fick, när han tog anställning på Foodora, ingen information om vad som händer vid en eventuell olycka. 

”Ni saknar skriftliga rutiner för hur arbetstagarna ska rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt inspektionsprotokoll. 

Helene Eklöf kan inte utesluta att det finns ett mörkertal av icke anmälda olyckor bland Foodoras cyklister. 

”Med den verksamhet som Foodora sysslar med är det möjligt att de borde ha anmält fler händelser till oss. Jag har ställt krav på dem om att ta fram rutiner som ser till att deras arbetstagare rapporterar olyckor och att dessa tas vidare”, säger hon.

Foodora har nu en dryg månad på sig att rätta till de brister som Arbetsmiljöverket har slagit ned på. Deras svar på kritiken ska inkomma senast den 15 juni. 

”Just nu avvaktar jag deras svar. Efter att det har kommit kan vi antingen besluta om en uppföljande inspektion, eller avsluta ärendet om Foodora har uppfyllt kraven”, säger Helene Eklöf. 

Breakit har sedan tisdagen sökt Foodoras Sverige-vd Felipe Gutierrez för en intervju. Han har dock inte velat ställa upp på en intervju.

Istället har bolaget skickat en skriftlig kommentar till Breakit.

Under tisdagskvällen fick även Foodoras cyklister ett mejl. I ämnesraden stod i versaler: "SAFETY FIRST - ALWAYS!".

Läs mer