Entreprenörerna som får störst skattehöjning med nya förslaget

3:12Ekonomi & skatt

Foto: Istock

Olle Aronsson

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

En liten IT-konsult med 3-4 anställda. Det är ett typexempel på en entreprenör som får störst skattehöjning i det förslag som regeringen har lämnat på remiss. “Det blir en jätteförsämring för den gruppen”, säger ekonominestorn Anders Andersson.

De så kallade 3:12-reglerna, som avgör hur mycket skatt som ägare till vissa svenska företag ska betala, har varit en het politisk potatis det senaste året. Regeringen har hunnit med att lägga fram ett förslag, dra tillbaka det efter tuff kritik, och sedan lämna ett nytt justerat förslag till remissinstanserna.

Den stora förändringen i det nya förslaget är att skatten på utdelning i fåmansbolag höjs från 20 till 25 procent. Men för en grupp blir det i själva verket en mycket större höjning än så.

Det säger Anders Andersson, grundare till tidningen Driva eget och expert på småföretagares ekonomi. Han är också nyligen invald i styrelsen för föreningen Småföretagarnas riksförbund.

“Den grupp som råkar värst ut är de som har upp till 3,6 miljoner kronor i totala lönekostnader i företaget, inklusive ägarnas lön. För dem halveras beloppet som de får ta ut i lågbeskattad utdelning, från 50 procent till 25 procent, i ett slag. De får bråttom att försöka få ut pengarna ur bolaget”, säger Anders Andersson.

Här är ett exempel:

  • En IT-konsult, med 4 anställda varav en är ägare till firman, har totala lönekostnader under ett år på 3,5 miljoner kronor.
     
  • Med den nu gällande lagstiftningen får ägaren ta ut upp till 50 procent av den egna ersättningen som lågbeskattad utdelning, med 20 procents skatt.
     
  • Med den nya lagen ändras det så att ägaren till ett företag i den storleksordningen bara får ta ut 25 procent, alltså hälften jämfört med idag, av ersättningen som utdelning – samtidigt som skatten på den utdelningen höjs till 25 procent.
     

“Just den här gruppen hamnar i kläm, de har precis fel storlek så att säga. Stora advokatbyråer och revisionsbyråer får det däremot bättre, genom att andra justeringar görs som passar dem. Så det är verkligen en lag som riktar in sig på småföretagare”, säger Anders Andersson.

Tajmingen i förändingen kommer olägligt för många sådana företag, inte minst just IT-konsulter, som under högkonjunkturen har kunnat dra in stora intäkter tack vare hög efterfrågan på utvecklare.

Anders Andersson säger att en ändrad lagstiftning sannolikt kommer att leda till att många i år plockar ut sparad utdelning och lägger i egen ficka, i stället för att investera dem i företaget.

“Paradoxalt nog lär det bli så. För entreprenören är det ju ekonomiskt rationellt att plocka ut pengarna i år innan skatten höjs från 20 till 25 procent. Hade man vetat att skatten inte skulle ändras hade man kanske i stället behållt pengarna i bolaget, och investerat dem i något nytt”, säger han.

Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer