Planacy tar in riskkapital – vill rädda världen från trista Excel-mallar

PlanacyJimmy Stenqvist

Jimmy Stenqvist (operativ ansvarig), Frans Boström (lösningsarkitekt), Niklas Frost (vd). Foto: press.

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Företagsplaneraren Planacy får in 2,5 miljoner kronor.

Stockholmstartupen Planacy har utvecklat en plattform som ska hjälpa företag att planera, budgetera och göra finansiella prognoser.

”Med Planacy slipper våra kunder sitta med olidliga Excel-mallar som ändå aldrig blir bra. Vi hjälper våra kunder att öka kvalitén på arbetet med planering samtidigt som den improduktiva tiden minimeras. Istället kan våra användare lägga mer tid på värdehöjande aktiviteter och stödja företaget i sitt tillväxtarbete”, säger Jimmy Stenqvist, operativ chef på Planacy.

Planacy grundades 2015 och har hittills gått under radarn på den svenska techscenen. Nu berättar bolaget att man stängt en såddinvesteringsrunda på 2,5 miljoner kronor.

”Vi ser det här som vår sista såddrunda och ville att våra befintliga ägare skulle vara med i så stor utsträckning som möjligt, därav den lägre värderingen. Med pengarna vi nu tar in kan vi öka takten på produktutvecklingen och skala upp verksamheten inför nästa runda”, berättar Jimmy.

I kapitalrundan investerar bland annat konsultföretaget Millnet BI, grundarna Niklas Frost och Frans Boström samt bolagets operativa chef Jimmy Stenqvist. Planacy har sedan innan fått in 2 miljoner kronor i en tidigare såddrunda.

Bolaget har nu nått en omsättningstakt på 9 miljoner kronor per år.

Läs mer