Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Realtidgrundaren: Christen Ager-Hanssen hotade att ”krossa oss”

Artikel bild
Christen Ager-Hanssen

Maktstriden i Realtid trappas upp till fullt krig. Grundaren Jonas Wiwen-Nilsson anklagar nu Custos vd Christen Ager-Hanssen för hot.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Just nu pågår en infekterad strid mellan Jonas Wiwen-Nilsson, grundare av affärssajten Realtid, och Mats Qvibergs investmentbolag Custos. Det sistnämnda köpte en knapp fjärdedel av Realtid i december för fyra miljoner kronor.

Resumé avslöjade nyligen att Custos vill ”få bort” storägaren Jonas Wiwen-Nilsson.

Den 28 mars skickade Custos-ägda Metro ut ett pressmeddelande där Custos anklagade Realtid för brott mot aktiebolagslagen. Detta skulle ha skett genom att Realtid försökte ändra bolagsordningen på en stämma som inte var korrekt utlyst.

Centralt är även att Realtid på stämman beslutade att låta styrelsen emittera nya aktier – och höjde gränsen för antalet aktier i bolaget från högst 20.000.000 till högst 68.000.000.

”Därför avbryter Custos AB sitt engagemang i företaget och kräver omedelbar återbetalning av emissionslikviden”, skrev Custos med vd:n Christen Ager-Hanssen i spetsen i sitt pressmeddelande. 

Kort sagt. Custos krävde pengarna tillbaka – och tog även med sig Realtids chefredaktör Staffan Erfors som utsågs till chefredaktör för Metro. Dessutom håller Custos Jonas Wiwen-Nilsson och styrelseordförande Thomas Vinell personligen betalningsansvariga för den skada som investeringsbolaget anser ha uppstått.

Nu tar historien en ny oväntad vändning. 

I ett aktieägarbrev går Jonas Wiwen-Nilsson till hårt angrepp mot Christen Ager-Hanssen och Custos. 

”Redan tidigt i relationen förekom ett agerande från AB Custos sida som jag bedömde som olämpligt”, skriver Jonas Wiwen-Nilsson och fortsätter med att beskriva ett påstått möte med Custos: 

”I mötet uttalade Christen Ager-Hanssen tydliga hot och försökte påverka redaktionella, operativa och ägarmässiga frågor. Bland annat hotade Christen Ager-Hanssen med ett ’krig vi inte skulle orka med’ och att ’krossa oss’ om vi inte gick honom till mötes."  

Enligt aktieägarbrevet skulle situationen lösas genom att relationen mellan Realtid och Custos skulle skötas av Mats Qviberg. 

”Dessvärre blev så inte fallet och utöver att AB Custos genom Metro tagit viss (nyrekryterad) personal från oss försöker AB Custos nu med juridiska medel agera på ett sätt som enbart kan tolkas som att man aktivt försöker förstöra vår verksamhet på grund av att vi ej accepterat att dansa efter deras pipa”, skriver Jonas Wiwen-Nilsson.

Realtid uppger att bolaget inte tänker betala den dryga miljon som Custos kräver tillbaka. 

”Jag finner det oerhört upprörande att vi har en ägare, AB Custos, som aktivt förstör vårt bolag och allt det vi gemensamt har satsat och uppoffrat. Det enda positiva jag kan se är att AB Custos visade sitt rätta ansikte snarare förr än senare”, skriver Jonas Wiwen-Nilsson.

Christen Ager-Hanssen, vd för Custos och styrelseordförande för Metro, ger en helt annan bild av bakgrunden till konflikten. 

Han uppger att Realtids dåvarande chefredaktör Staffan Erfors kom med information till Custos som en ”visselblåsare”. Staffan Erfors ska ha sagt det fanns stora brister i sättet som Jonas Wiwen-Nilsson sköter Realtid, samt ett stort missnöje med hans ledarskap bland personalen.  

”Staffan Erfors kom till oss och sade att han inte betalar räkningarna i tid och i stort sett använder företaget som sin egen plånbok”, säger Christen Ager-Hanssen till Breakit. 

Han uppger vidare att Jonas Wiwen-Nilssons svar på detta blev att vilja sparka Staffan Erfors. Några hot om att ”krossa” Realtid ska Christen Ager-Hanssen inte ha uttalat. 

”Det jag sade ordagrant var att om du sparkar Staffan Erfors, då sparkar vi dig. Då kallar vi till bolagsstämma och begär en granskning av företaget”, säger Christen Ager-Hanssen.

Borde ni inte ha upptäckt detta innan er investering?

”Vi gjorde detta som en titthålsinvestering, för att eventuellt ta över bolaget vid ett senare tillfälle”. 

Vad händer nu?

”Det får bolagsstämman avgöra. Vi tycker att Jonas Wiwen-Nilssons ledarskap är helt oacceptabelt och vi kommer inte att investera i bolaget så länge han är kvar”. 

Jonas Wiwen-Nilsson ställer, inte helt oväntat, inte upp på Christen Ager-Hanssens version av vad som har hänt. 

”Det är fel i sak. Att han fortsätter att svartmåla mig kommer som ett brev på posten”, säger Jonas Wiwen-Nilsson till Breakit.

Jonas Wiwen-Nilsson uppger att aktieägarebrevet skickas ut på grund av att Realtid känner ett behov om att informera sina aktieägare efter Custos tidigare utspel. 

”Vi har varit ifrågasatta sedan de började läcka saker till medierna. Men det är inte vi som ska vara ifrågasatta”, säger han till Breakit. 

Läs mer