Facebook-chefen: Svenska företag borde lära av Silicon Valley

Breakit - Facebook-chefen: Svenska företag borde lära av Silicon Valley

Breakit

För att lyckas framöver behöver företag skapa förutsättningar för medarbetare att trivas i en högpresterande miljö. Jag har sett att det finns ett antal nycklar till detta, skriver Martin Ingemansson, Nordenchef på Facebook, i ett debattinlägg.

I det digitaliserade samhället får människor ironiskt nog en större betydelse för företags framgångar. Människorna är vad som gör oss konkurrenskraftiga. Med ökad konkurrens i en uppkopplad och global värld behöver företag ha förmågan att motivera sina medarbetare i en miljö med stora krav på leverans. Misslyckas man med det kommer framtidens talanger snart att vara någon annanstans, kanske hos den utmanande startupen i branschen. 

Vår syn på jobb är i radikal förändring och många företag har inte anpassat sig efter de nya förutsättningarna. När utbildningsnivå och levnadsstandard ökar förändras också våra förväntningar på arbetet. Ett jobb ses inte längre som en transaktion mellan arbetsgivare och arbetstagare där tid byts mot pengar. Det handlar om självförverkligande och tillfredställelse. Jobbet ska vara utvecklande och stimulerande till den grad att det ofta värderas högre än ett tjockt lönekuvert. Efter många år inom innovativa teknik-företag med en startup-kultur kan jag säga att jag aldrig har haft ett så roligt jobb eller haft så många kompetenta, engagerade och glada medarbetare som på Facebook. Men jag har heller aldrig haft ett jobb med så höga krav på prestation som på Facebook. För att kunna leverera på den nivån behöver jobbet vara en uppskattad del av livet. 

För att lyckas framöver behöver företag skapa förutsättningar för medarbetare att trivas i en högpresterande miljö. Jag har sett att det finns ett antal nycklar till detta och jag tror att svenska företag kan lära en hel del av Silicon Valley-kulturen. Dessa företag har insett att det är människorna i företagen som gör skillnad och har skapat förutsättningar för medarbetarna att göra just det. Som ledare har vi möjlighet att utforma en kultur som stärker medarbetarna och ger dem möjligheter att lyckas. Utmärkande för snabbrörliga och visionära företag är det höga förtroendet för medarbetarnas potential och förmåga: 

Fokusera på ”VAD”: På Facebook liksom på många andra företag finns alltid mer att göra än vad vi har tid för. Trots fler medarbetare så finns det så finns det alltid mer att göra. Att jobba dygnet runt är ingen garanti för goda resultat. Även om det inte råder ett motsattsförhållande mellan nedlagt tid och resultat så handlar det om vad vi spenderar vår tid på. På Facebook har vi en poster som säger ”Don’t mistake motion for progress”. Det tycker jag är väldigt talande. Kulturen behöver uppmuntra medarbetare att fokusera på det som verkligen tar oss framåt och som gör skillnad. En kultur som gör det litar på medarbetarnas förmåga att bestämma vad det är vi ska fokusera på och hur vi gör det. Det inkluderar också att låta människor arbeta på det sätt som är mest effektivt för dem. Det betyder att säga nej till sin chef ibland liksom att som chef acceptera att medarbetare säger nej om de inte ser tillräckligt värdet i någonting. 

Uppmuntra misslyckanden: En nyckel för att kunna springa snabbt och utvecklas som företag är också att skapa förutsättningar för innovation. För att få fram de där idéerna som visar sig bli avgörande för företagets utveckling behöver människor våga misslyckas. Det måste finnas utrymme för att testa nya tankar och idéer även om de inte flyger. På Facebook har vi så kallade Hackathons där vi jobbar intensivt under ett dygn för att utveckla en ny idé. Idéen till ”Messenger” kom exempelvis till under ett Hackathon. Utan en kultur som tillåter medarbetare att ta (väl kalkylerade) risker hade Facebook inte varit i närheten av där vi är idag. 

Sluta jobba: I de högpresterande bolagen finns också en kultur som uppmuntrar till tid för reflektion. Något som ofta glöms bort i vår strävan efter att vara effektiva. Det betyder inte att Silicon Valley-företagen leker i bollhav hela dagarna eller springer 2 mil varje morgon. För mig handlar det om att boka in tid för reflektion i kalendern varje dag. För mig betyder reflektion att prata strunt med kollegor, träna eller kanske spela tv-spel. Med perspektiv kan vi se saker med nya ögon, landa i kreativa idéer och ta bättre beslut. Om vi prioriterar bort tid för reflektion för att kunna producera och leverera blir resultatet snarare tvärt om. Samma sak gäller med sömn och träning. 

När vi får förtroende och förutsättningar för att lyckas är det lättare att trivas och må bra. Då kommer också engagemanget som behövs för resultaten. Kraven på företag kommer att fortsätta öka i takt med global konkurrens och förväntningarna på medarbetarna kommer fortsätta öka. Som ledare har vi möjlighet men också ett ansvar att skapa en miljö som tillåter människor att utvecklas, lyckas och känna sig nöjda med sig själva, även när pressen är stor. Vi behöver sätta människorna först – det är de som kommer göra skillnad för Sveriges företag. 

Martin Ingemansson
Nordenchef på Facebook

Läs fler artiklar
LÄS MER