Ericsson presenterar ny organisation och ledning

Finwire / Breakit

Telekomjätten Ericsson presenterar en ny organisation och utser ny koncernledning, enligt ett pressmeddelande.

Den nya organisationsstrukturen uppges vara förenklad och den nya koncernledningen ska genomföra fokuserad strategi. Nya affärsområden, nya marknadsområden och ny ledningsgrupp gäller från 1 april 2017.

"I linje med den affärsstrategi som presenterats i dag, förenklar Ericsson sin organisationsstruktur genom att ersätta två nivåer av ledningsgrupper - Koncernledningen och den Globala ledningsgruppen - och bilda en ny koncernledningsgrupp. Dessutom minskas antalet geografiska regioner till fem marknadsområden och affärsenheterna ombildas till tre stycken affärsområden. Organisationen gäller från den 1 april, 2017, då även den nya koncernledningen tillträder", skriver bolaget.

"För att snabbt och framgångsrikt kunna genomföra nästa fas i vår strategi, kommer vår nya koncernledning omedelbart börja arbeta tillsammans. Den nya organisationen kommer göra oss mer effektiva, snabbfotade och kundfokuserade. Vi kommer nu att i detalj arbeta igenom arbetssätt och flöden", säger vd Börje Ekholm i en skriftlig kommentar.

Från den 1 april, 2017 kommer koncernen bestå av följande affärsområden och marknadsområden:

• Affärsområde Networks, Affärsområde Digital Services, Affärsområde Managed Services

• Marknadsområde Nordamerika, Marknadsområde Europa & Latinamerika, Marknadsområde Mellanöstern & Afrika, Marknadsområde Nordöstra Asien, Marknadsområde Sydöstra Asien, Oceanien & Indien

Från den 1 april, 2017, kommer Ericssons koncernledning att ha följande medlemmar:

# Verkställande direktör och koncernchef - Börje Ekholm

# Affärsområde Networks - Fredrik Jejdling, Senior Vice President, för närvarande chef för affärsenheten Network Services

# Affärsområde Managed Services - Peter Laurin, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Nordeuropa och Centralasien.

# Affärsområde Digital Services - Ulf Ewaldsson, Senior Vice President, för närvarande chef för koncernfunktionen Strategy & Technology

# Marknadsområde Nordamerika - Rima Qureshi, Senior Vice President, för närvarande chef för region Nordamerika

# Marknadsområde Europa och Latinamerika - Arun Bansal, Senior Vice President, för närvarande chef för affärsenheten Network Products

# Marknadsområde Mellanöstern & Afrika - Rafiah Ibrahim, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Mellanöstern.

# Marknadsområde Nordöstra Asien - Chris Houghton, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Nordöstra Asien

# Marknadsområde Sydöstra Asien, Oceanien & Indien - Nunzio Mirtillo, Senior Vice President, för närvarande chef för regionen Medelhavsområdet

# Technology & Emerging Business - Niklas Heuveldop, Senior Vice President, för närvarande chef för koncernfunktionen Sales

# Finance & Common Functions - Carl Mellander, Senior Vice President, för närvarande tillförordnad chef för koncernfunktionen Finance & Common Functions

# Human Resources - MajBritt Arfert, Senior Vice President, för närvarande tillförordnad chef för koncernfunktionen Human Resources

# Marketing & Communications - Helena Norrman, Senior Vice President, för närvarande i samma roll.

# Sustainability & Corporate Responsibility - Elaine Weidman-Grunewald, Senior Vice President, för närvarande i samma roll

# Legal Affairs - Nina Macpherson, Senior Vice President, för närvarande i samma roll

# Rådgivare till vd - Jan Frykhammar, Executive Vice President för närvarande i samma roll

# Rådgivare till vd - Magnus Mandersson, Executive Vice President, för närvarande i samma roll

# Per Borgklint, Anders Lindblad, Jean-Philippe Poirault och Charlotta Sund och kommer lämna koncernledningen den 1 april, 2017.

Ekholm säger: "När vi nu bildar ett nytt team vill jag passa på och tacka de som lämnar koncernledningen. De har bidragit till ledningsarbetet under en viktig tid av förändring och vi uppskattar deras hängivenhet och uthållighet."

Läs fler artiklar
LÄS MER