Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Annonssamarbete med Cederquist

"Hur förbereder vi oss inför en kapitalanskaffning?"

Jonas Lindskog, Elin Holm och Johannes Färje, jurister på Cederquist. De och deras kollegor kommer att skriva om vanliga juridiska frågor.

Nu drar Cederquist advokatbyrå igång en serie med vanliga juridiska frågor och svar. Den första gäller kapitalanskaffning. Hur förbereder man sig för den granskning som ska ske av bolaget? Johannes Färje, advokat, och Pierre Olsson, biträdande jurist på Cederquist, ger svar.

FRÅGA: Jag driver tillsammans med två partners ett e-handelsföretag. Vi känner att det är dags att ta företaget till nästa nivå och därför planerar vi nu att ta in en större mängd kapital från investerare. Investeraren har nämnt att de kommer att vilja genomföra en granskning av företaget. Hur förbereder vi oss inför en sådan granskning?

SVAR: Det enklaste är att ha ordning och reda på all dokumentation. Eller som vi kallar det: "corporate housekeeping". Här kommer vi att förklara varför det är viktigt – och ge fem enkla tips för att komma igång.

Detta innebär "corporate housekeeping"

Corporate housekeeping innebär exempelvis att upprätta, hålla koll på och/eller spara viktiga dokument som berör:

  • bolagets varumärkesskydd
  • allmänna villkor och avtal
  • stämmoprotokoll/styrelseprotokoll
  • bolagets aktiebok
  • anställningsavtal


Tanken är att ha ordning och reda på de avtal och dokument som ligger till grund för bolagets balans- och resultaträkning på liknande sätt som bokföringen.

Signalvärdet av ordning och reda

Att ha full koll på all viktig dokumentation kommer att hjälpa er när investerarnas rådgivare börjar granska bolaget närmare, det vill säga när de utför en så kallad "due diligence" (företagsbesiktning). Precis som att det är viktigt inför en visning att städa rent, täppa till det där hålet i väggen som inte stör dig så mycket och att ta bort alla foton på släkten för att öka möjligheten att få ett bra bud, är det viktigt att ha förberett sig väl innan potentiella investerare bjuds in på "visning". God corporate housekeeping motsvarar god styling av din lägenhet.

Syftet med investerarnas granskning

Investerarens granskning av företagets juridiska infrastruktur syftar till att bekräfta och underbygga det affärscase entreprenören vill sälja in till investeraren. Oreda kan skapa problem i vardagen, men vad som är än mer problematiskt är att oreda påverkar intrycket av er som entreprenörer.

Att förklara och redogöra för oreda och oklarheter betungar kapitalanskaffningsprocessen på ett onödigt sätt. Värdet av att kunna visa upp ett välskött företag för potentiella investerare bör därför inte underskattas. Eventuella brister som uppkommer i granskningen kommer att behöva förklaras och bemötas. Om bristen inte kan redas ut eller bäras av grundarna kan det eventuellt leda till en lägre värdering av bolaget.

Ska stötta verksamheten

Corporate housekeeping skapar grunden för att strukturera och optimera den juridiska infrastrukturen i företaget i syfte att stödja verksamheten. För att ta tre exempel så kan en leverantör endast kräva att en kund betalar för en tjänst denne utfört om det finns ett avtal att stödja kravet på, en anställd kan bara hindras att ta anställning hos en konkurrent genom uttryckligt förbud om detta i anställningsavtalet och det är i regel bara möjligt att hävda att man äger ett varumärke om det är registrerat i företagets namn.

Lika naturligt som bokföringen

Det är alltid bäst att börja direkt – och att börja sköta sin corporate housekeeping på samma sätt som man sköter sin bokföring, det vill säga löpande. Det blir betydligt mer tids- och kostnadseffektivt jämfört med att försöka städa upp i efterhand.

Oavsett vad – ta er lite tid innan ni låter investeraren påbörja sin granskning. Se till att ni har bolagsdokumentationen på plats, att avtalen är signerade och kompletta, att varumärkena och domännamnen är registrerade på bolaget och att alla anställda har anställningsavtal.

Här är fem enkla saker du kan göra för att komma igång med corporate housekeeping:

1. Dokumentera
Arbeta bara med skriftliga avtal, dokumentera muntliga överenskommelser och sidoöverenskommelser, upprätta stämmo- och styrelseprotokoll och se till att dokumenten signerats av rätt personer.

2. Ordna skriftliga anställningsavtal
Upprätta anställningsavtal med samtliga medarbetare – inklusive dig själv/er själva som grundare.

3. Registrera
Registrera ert varumärke hos PRV eller EUIPO och registrera viktiga domännamn i företagets namn.

4. Upprätta egna villkor
Upprätta och arbeta med genomtänkta allmänna villkor, standardavtal och policys.

5. Spara digitalt
Ta fram interna rutiner och system för hantering och lagring av dokument, protokoll och avtal. Spara allt digitalt och använd e-signaturer för att undvika borttappade original.

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga artiklar från Cederquist på Breakit.

Det här är en sponsrad artikel av Cederquist – en modern, topprankad affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. De erbjuder ett startup-paket som du kan läsa mer om här.

Läs mer