Så vill regeringen göra om 3:12-reglerna

3:12Ekonomi & skatt

Per Bolund (MP) och Magdalena Andersson (S) har kommit överens. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Magdalena Andersson lättar upp utredarens förslag.

Nyligen stod det klart att Miljöpartiet satte sig på tvären gällande förslaget om nya 3:12-regler. 

Det har i debatten talats om en ny ”entreprenörsskatt”. Eftersom det är mer fördelaktigt rent skattemässigt väljer en del entreprenörer att plocka ut utdelning istället för lön.

I klartext handlar 3:12-reglerna om hur stor andel av inkomsterna som den som äger kvalificerade andelar i ett fåmansföretag kan ta ut som lägre beskattad kapitalinkomst.

Regeringens utredare föreslog att taket skulle sänkas.

”Genomförs förslaget fullt ut skulle det drabba många viktiga mindre företag, det skulle få alldeles för stora konsekvenser”, sade Rasmus Ling, skattepolitisk talesperson för Miljöpartiet nyligen till Dagens Industri

I en debattartikel, undertecknad av finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP), ger regeringen nu under tisdagskvällen besked i den för entreprenörsdrivna bolag heta frågan. 

”Finansdepartementet skickar i dag ett förslag på remiss om förändringar av dessa regler. Förslaget syftar till att underlätta generationsskiften i fåmansföretag och göra vissa förändringar i beskattningen av utdelning och kapitalvinst”, heter det i debattartikeln

Lagförslaget ska ge ökade skatteintäkter, dock lägre än i utredarens ursprungliga förslag. 

Flera punkter har ändrats. 

# Delägare i de minsta företagen ska även i framtiden ha möjlighet att tillsammans ta ut 2,75 inkomstbasbelopp, ungefär 170.000 kronor, som inkomst av kapital. Utredaren hade föreslagit att detta belopp skulle sänkas till 100.000 kronor. 

# Regeringen går heller inte vidare med förslaget om att höja löneuttagskravet.

”I Sverige beskattas inkomst av kapital lägre än inkomst av tjänst. Det finns goda skäl till det. Särskilt viktigt är det att entreprenörer har bra, långsiktiga och tydliga villkor. De tar risker och skapar samhällsnytta, och skattesystemet uppmuntrar detta”, skriver ministrarna i debattartikeln. 

Nu skickas det skarpa förslaget ut på remiss. Det har förankrats med Vänsterpartiet, som en del av en uppgörelse. 

Läs mer