Ska du ta ut lön eller utdelning 2017? Experten ger svar

Breakit - Ska du ta ut lön eller utdelning 2017? Experten ger svar

Vad är bäst för dig – lön eller utdelning? Hur tar du ut vinsten på bästa sätt i ditt företag i år? SEBs skattejurist Thomas Erikson reder ut vad du bör tänka på.

Du som driver ett eget bolag som går med vinst står inför ett par olika alternativ när du vill få ut pengarna. Du kan välja mellan att ta lön, utdelning, pension eller att sälja/likvidera bolaget. Eller en kombination av alternativen. Olika uttag leder som bekant till olika skatt.

Så hur tar du bäst ut vinsten? Den frågan kommer ofta från entreprenörer. Men vad som är bästa lösningen i det enskilda fallet är helt individuellt och beror på en mängd faktorer. Svaret bör du resonera dig fram till med din revisor eller rådgivare i skattefrågor.

Med det sagt går det att ge några allmänna utgångspunkter när det gäller lön- och utdelningsalternativet. Som avrundning hittar du dessutom tips för hur du kan jobba fram din egen uttagspolicy.

Arbetsgivaravgifter och inkomstskatt

Om du tar ut lön så betalar du inkomstskatt på mellan 32 och 57 procent. Först måste dock bolaget betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent (lägre för pensionärer). Lön och arbetsgivaravgifter är avdragsgilla för företaget.

Hur hög skatten blir på ditt löneuttag beror på din årsinkomst. Sverige har en progressiv inkomstskatt, vilket betyder att skatten stiger när årsinkomsten passerar vissa skiktgränser. Om vi antar att kommunalskatten är 32 procent (rikssnittet) så blir skatten i de olika inkomstskikten enligt följande:

Årsinkomst – skatt
0 – 438 900 kr: 32 % (kommunalskatt)
439 000 – 638 500 kr: 52 % (kommunalskatt + 20 % statlig skatt)
638 600 – uppåt: 57 % (kommunalskatt + 25 % statlig skatt)

Årsinkomsterna ovan är angivna efter att det grundavdrag gjorts på minst 13 200 kronor, som alla har rätt till. Här tas inte hänsyn till det jobbskatteavdrag som alla har rätt till och som sänker marginalskatten en del. Ett maximalt jobbskatteavdrag kan ge en skatteminskning på cirka 2 200 kronor i månaden. Och det uppnås vid en månadslön på runt 30 000 kronor.

Jobbskatteavdrag krånglar till skatteberäkningen rejält, men är fördelaktig. Tänk på att det bara är aktiva arbetsinkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag. Tjänstebeskattad utdelning från fåmansföretag ger dig däremot inte rätt till jobbskatteavdrag.

Hur beskattas ägares utdelning jämfört med lön?

Till skillnad från lön så är en utdelning inte avdragsgill för bolaget. Det innebär att företaget först måste betala 22 procent bolagsskatt på resultatet. Vid en utdelning behöver bolaget dock inte betala några arbetsgivaravgifter (inte ens på utdelning som tjänstebeskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna). För ägaren ligger skatten på utdelning på mellan 20 och 57 procent skatt.

20 procent skatt är ju en väldig låg skatt och utnyttjas oftast maximalt. Hur mycket som kan tas ut till så låg skatt kallas gränsbeloppet och beräknas på blankett K10 i deklarationen. Utdelning motsvarande gränsbeloppet tas upp (till 2/3) som kapitalinkomst. Eventuell ytterligare utdelning samma år beskattas som tjänsteinkomst.

Om du har anställda i företaget kan du kanske behöva hjälp med denna blankett K10 av din revisor eller annan. De allra flesta kan dock använda den schablonregel som betyder att man för 2017 kan ta ut en utdelning på 163 075 kronor, vilken enbart beskattas med 20 procent skatt. Skiktgränserna ovan gör dock att ganska mycket lön och tjänstebeskattad utdelning ändå kan tas ut med bara kommunalskatt.

Tänk på pensionen när du spikar ditt löneuttag

Ytterligare en aspekt av löneuttag är att endast löner upp till en viss nivå ger pensionsförmåner. Gränsen går vid 478 100 kronor. Vid högre löneuttag ska dock fortfarande arbetsgivaravgifter betalas och utgör därmed en ren skatt. Högsta sjukpenninggrundande inkomst är redan vid 336 000 kronor.

Mycket att tänka på alltså – för den företagare som utöver att driva sitt företag även vill ha ut vinsten på bästa sätt. Men för att sammanfatta så bör du tänka ungefär så här vid planering av uttag av lön eller utdelning:

1. Ta alltid ut lön så att du tjänar in pensionspoäng, men helst utan att överskrida skiktgränsen för statlig skatt.

2. Om du har anställda i företaget så kan du i vissa fall behöva ta ut en högre lön för att utnyttja löneunderlaget (ökar möjligheten till lågbeskattad utdelning till 20 procent skatt). Om du tar för låg lön så missar du hela årets löneunderlag.

Ditt eget (eller närståendes) löneuttag under 2017 måste i så fall uppgå till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (6 x 61 500 kronor = 369 000) plus 5 procent av de totala kontanta lönerna, alternativt 9,6 inkomstbasbelopp (= 590 400 kronor). Din revisor kan ofta hjälpa dig med beräkningen av löneuttaget.

Observera dock att en utredning har föreslagit avsevärda försämringar i detta avseende från 2018, vilket kan innebära rejält höjda krav på löneuttag redan under 2017.

I korthet föreslås att eget löneuttag höjs till 15 inkomstbasbelopp (922 500 kr) eller 8 inkomstbasbelopp (492 000 kr) + 5 procent av egen löneunderlagsandel. Här gäller det att verkligen följa lagstiftningen under hösten 2017!

3. Ta ut utdelning med det utrymme du har för lågbeskattad utdelning till bara 20 procent skatt, det så kallade gränsbeloppet, om du behöver pengarna och företagets likviditet så tillåter. Annars kan utrymmet sparas till senare utdelningar eller reavinst om bolaget säljs. I det nämnda förslaget ovan föreslås dock skatten höjas från 20 till 25 procent på detta utrymme från 2018.

4. Om du efter uttag av lön och utdelning enligt ovan har kvar utrymme till skiktgräns 1 (438 900 kronor) så kan du ta ytterligare utdelning som överstiger gränsbeloppet. Det innebär att utdelningen tjänstebeskattas. Så länge total förvärvsinkomst understiger 438 900 kronor blir dock skatten på den extra utdelningen bara 32 procent.

5. Eventuell ytterligare lön eller utdelning kommer att beskattas med kommunalskatt plus 20 procent statlig inkomstskatt. Det vill säga 52 procent skatt.

6. Först när lön och tjänstebeskattad utdelning överstiger skiktgräns 2 (638 500 kronor) behöver du betala högsta marginalskatten på 57 procent på den delen.

Vill du läsa mer? På SEBs nyhetssajt Make it hittar du massor av inspiration, tips och råd, till exempel:


Det här är ett sponsrat inlägg som är en del av Breakits annonserbjudande. Inlägget kommer från SEB/Make it. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER