Kinnevik har emitterat obligationer om totalt 1 miljard kronor

Finwire / Breakit

Investmentbolaget Kinnevik har enligt ett pressmeddelande emitterat obligationer om totalt 1 miljard kronor på den svenska obligationsmarknaden.

Obligationen har fem års löptid och räntan baseras på tre månaders stibor plus 1,10 procent. För att eliminera ränterisken har Kinnevik ingått en ränteswap varigenom bolaget kommer betala en fast årlig ränta om 1,495 procent på hela beloppet om 1 miljard kronor.

Obligationen har emitterats under Kinneviks program för så kallade medium term notes
som etablerades i februari 2017 med en låneram om 4 miljarder kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER